Minilex - Lakipuhelin

Ketä pidetään työntekijänä?


>> Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 >>

Työntekijä on työsopimuksen toinen osapuoli, joka tekee työtä ansiotarkoituksessa palkkaa tai muuta vastiketta vastaan. Työntekijälle ominaista on ansiotyön tekeminen, eli työtä ei tehdä esimerkiksi talkootyönä. Lisäksi työntekijän on tehtävä työtä työnantajan johdon ja valvonnan alaisuudessa, jolloin työntekijä ei voi olla yrittäjäasemassakaan. Työntekijän asemaa kuvaavia piirteitä kutsutaankin työsuhteen tunnusmerkeiksi.

Työntekijän lisäksi myös itsenäinen ammatinharjoittaja tekee työtä ansiotarkoituksessa. Suurin ero näiden kahden ansiontyön tekemismuodon välillä on se, että työntekijä tekee ansiotyötä työnantajan lukuun, kun itsenäinen ammatinharjoittaja puolestaan tekee ansiotyötä omaan lukuunsa. Itsenäinen ammatinharjoittaja onkin yrittäjä, joka tekee tehtävästä työstä sopimuksen toimeksiantajan kanssa, eikä siten ole työntekijä.

Emme vastaa vahingoista, joihin näiden tietojen perusteella on ryhdytty tai oltu ryhtymättä.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

 

Selaa lakitietoa