Minilex - Lakipuhelin

Tuomion korjaaminen - KKO:2006:97

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

  • Oikeudenkäyntimenettely
    Tuomion kirjoitusvirheen oikaisu

Korkeimmassa oikeudessa otettiin kantaa siihen, miten pitkälle tuomioistuimella on valta korjata omaa tuomiotaan. Oikeudenkäymiskaaren mukaan tuomioistuin saa korjata lasku- tai kirjoitusvirheen taikka muun niihin rinnastettavan selvän virheen tuomiostaan. Tässä tapauksessa hovioikeus oli korjannut omaa tuomiotaan. Tuomioistuin oli antanut teettämismääräystä koskevan tuomion, jossa oli annettu määräyksiä siitä, millaiseksi rakennuspaikka piti saattaa. Vaatimus tuomion korjaamiseksi tehtiin vasta kahden vuoden kuluttua tuomion antamisesta asian kantajien toimesta. Korjausvaatimusta tuettiin ulosottoviranomaisen antamalla todistuksella, että tuomio oli pantu täytäntöön. Hovioikeus korjasi tuomiotaan ja lisäsi alkuperäiseen tuomioon sanat ”kallioon louhimalla ja salaojaputkin”, mikä lisäsi suoritusvelvollisuutta. Asian vastaaja kanteli asiasta korkeimpaan oikeuteen, joka kumosi hovioikeuden korjauspäätöksen.

Lähtökohtaisesti tuomioistuin ei saa muuttaa antamaansa ratkaisua. Tuomion pysyvyys on hyvin vahva periaate, josta poiketaan vain suppeasti. Käytännössä tuomioistuimen valta korjata tuomiotaan koskee ainoastaan teknisiä virheitä, eli esimerkiksi luvun väärin merkitsemistä. Virheen on lisäksi oltava niin selvä, että ulkopuolinen voisi havaita sen olevan virheellinen. Hovioikeuden mukaan sanojen olisi kuulunut olla tuomiossa, jonka pystyi päättelemään tuomion perusteluista. Korkein oikeus ei ollut samaa mieltä vaan arvioi asiaa toisin. Esimerkiksi ulosottomiehen lausunto siitä, että tuomio oli pantu täytäntöön, osoitti virheen laadun sellaiseksi, ettei ulkopuolinen voisi sitä havaita. Lisäksi tuomion muuttamisen suhteen tulee olla erityisen varovainen silloin, kun muutoksen seurauksena tuomiossa vahvistetut oikeudet tai velvollisuudet muuttuvat. Siksi korkein oikeus totesi, ettei virhe ollut sellainen, että hovioikeus olisi voinut sitä itse korjata. Korkein oikeus linjasi tuomiossaan, että tuomiossa oleva virhe täytyy olla selvä ja helposti havaittavissa. Samaa linjaa on noudatettu myös ennen. 


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa