Minilex - Lakipuhelin

Parvekelasikustannusten jakautuminen asuntojen omistajille – KKO:2005:83

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

  • Asunto-osakeyhtiö
    Asunto-osakeyhtiön rakennus ja huoneistot
    Rakennuksen kunnossapito
    Yhtiövastike
    Yhtiökokouksen päätöksen moite

Tapauksessa asunto-osakeyhtiö X:n yhtiökokous oli tehnyt päätöksen julkisivukorjauksen yhteydessä tehtävistä huoneistokohtaisten parvekelasitusten uusimisesta ja asentamisesta sellaisiin parvekkeisiin, jossa niitä ei vielä ollut. Kustannukset oli tarkoitus rahoittaa osakkeenomistajilta perittävien vastikkeiden muodossa yhtiöjärjestyksen mukaisen osakeluvun suhteessa. Reiluun 30 %:iin asunto Oy X:n huoneistoista ei kuulunut ollenkaan parveketta. Kiinteistö Oy A omisti asunto Oy X:stä yhden parvekkeettoman huoneiston hallintaan oikeuttavat asunto-osakkeet. A vaati maksuvelvollisuuden muutosta yhtiökokouksen päätökseen, koska se oli selvästi kohtuuton parvekkeettomien huoneistojen omistajille. Parvekkeellisten huoneistojen osakkeenomistajille syntyi tilanteessa huomattavaa epäoikeutettua etua muiden osakkaiden kustannuksella. Tapauksessa oli kyse siitä, oliko parvekkeiden korjaus laadun parantamista, jonka johdosta yhtiökokouksen päätös olisi pätemätön vai oliko kyse kunnossapidosta. Lisäksi kysymys oli maksuvelvollisuuden kohtuuttomuudesta ja epäoikeutetun edun saamisesta toisten kustannuksella.

Käräjäoikeus hylkäsi A:n kanteen katsoen, että yhtiökokouksen päätös oli lainmukainen eikä se tuottanut etua parvekkeellisten huoneistojen omistajille toisten kustannuksella. Myös hovioikeus katsoi päätöksen olevan lainmukainen eikä muuttanut käräjäoikeuden ratkaisun lopputulosta. Korkein oikeus oli tapauksessa samaa mieltä alempien tuomioistuinten ratkaisujen kanssa, eikä muuttanut hovioikeuden tuomion lopputulosta.

Korkein oikeus perusteli ratkaisuaan toteamalla, että tilanteessa parvekkeisiin kohdistuva remontti koski parvekekaiteiden kunnostamista ja parvekkeiden lasittamista. Parvekekaiteiden ylläpidosta aiheutuvista kustannuksista vastaavat kaikki osakkeenomistajat riippumatta siitä, hyötyykö yksittäinen osakkeenomistaja siitä suoraan. Kyse on rakennuksen ylläpidosta johtuvasta kustannuksesta. Parvekkeiden lasittamisen osalta tilanteessa oli kyse yhtiön rakennuksen perusparannuksesta. Yhtiövastikkeella voidaan kattaa sellaisia kustannuksia, jotka kohdistuvat rakennuksen kunnostamiseen sen ajankohdan tavanomaisten vaatimusten mukaisesti, ellei osakkeenomistajan maksuvelvollisuus muodostu kohtuuttoman ankaraksi. Korkein oikeus piti parvekkeiden lasittamista ajankohtaan kuuluvana tavanmukaisia vaatimuksia vastaavana perusparannuksena.

Parvekelasien asentamisen lisäkustannus yksittäiselle osakkeenomistajalle oli tapauksessa pieni ja lasien asennuksen katsottiin pienentävän parvekkeiden huoltokustannuksia tulevaisuudessa. Taloudellisesti tästä tulisi hyötymään myös parvekkeettomien huoneistojen omistajat vastikemaksuissaan. Tilanne ei siten ollut myöskään sellainen, jossa yhtiöjärjestyksen mukainen yhtiövastikkeen maksuvelvollisuus ja osakkeenomistajan saama hyöty olisivat huomattavassa epäsuhteessa keskenään.


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät tapaukset


 

Selaa lakitietoa