Minilex - Lakipuhelin

Asuntokaupan taloudellinen virhe KKO:2012:44

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

  • Oikeudenkäyntimenettely
    Jatkokäsittelylupa
    Muutosperuste
    Taloudellinen virhe

B oli ostanut A:lta asunto-osakkeet, joiden kauppahinta oli 82 200 euroa. Ostajan vastuulle siirtyi asuntokaupan yhteydessä myös yhtiön osakkaalle kuuluva lainaosuus putkiremontista, jonka määräksi oli kauppakirjaan merkitty 5700 euroa. Kauppakirjassa oli ollut nimenomainen maininta, että huoneistokohtainen lainamäärä on vasta arvio, sillä remontin kokonaiskustannukset eivät vielä tuossa vaiheessa olleet selvillä. Asunto-osakeyhtiö oli myös saamassa kaupungilta avustusta kustannuksiin. Asiaa on käsitelty käräjäoikeudessa, ja sille oli ennen Korkeimpaan oikeuteen valittamista haettu myös jatkokäsittelylupaa hovioikeudesta, jota ei kuitenkaan oltu myönnetty. 

Käräjäoikeuden selvityksen perusteella ilmeni, että todellinen lainamäärä kohdistuen B:n ostamaan asuntoon oli 8538,75 euroa. Remontin kustannukset osoittautuivat kuitenkin arvioitua pienemmäksi, ja käräjäoikeus katsoi että myös kaupungin avustus on otettava huomioon B:lle aiheutuvia kustannuksia vähentävänä tekijänä, ja näin laskelmoiden todettiin, että B:hen kohdistuva lainamäärä oli n. 1300 euroa suurempi, kuin mitä kauppakirjassa oli ilmoitettu. A:n ei myöskään katsottu antaneen väärää tietoa lainaosuuden määrästä, sillä se oli jo kauppakirjassa mainittu arvioksi. Käräjäoikeus hylkäsi kanteen, ja katsoi että B:llä ei ole oikeutta hinnanalennukseen.

Korkein oikeus käsitteli asiaa siitä näkökulmasta, olisiko hovioikeuden pitänyt myöntää B:lle hakemansa jatkokäsitelylupa. B oli perustellut luvan hakemista käräjäoikeuden virheellisellä arvioinnilla koskien lainamäärää. Korkeimman oikeuden mukaan kynnys jatkokäsittelylle hovioikeudessa tulisi olla suhteellisen matala, jos kyseessä on epäily aiemman ratkaisun oikeellisuutta kohtaan. KO katsoi myös, että tapauksessa on aihetta epäillä, että käräjäoikeuden päätös asiassa ei välttämättä ole ollut täysin oikea, ja kumosi hovioikeuden päätöksen. Näin ollen B sai jatkokäsittelyluvan hovioikeuteen, johon asia palautetaan ratkaistavaksi.


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät tapaukset


 

Selaa lakitietoa