Minilex - Lakipuhelin

Lasten kurittamisen arviointia yksityisessä lastensuojelulaitoksessa virkarikoksena – KKO:2002:21

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

  • Virkarikos
    Lastensuojelu

Tapauksessa oli kyse siitä, oliko yksityisen lastensuojelulaitoksen johtaja kurittaessaan huostaanotettuja lapsia toiminut rikosoikeudellisella virkamiesvastuulla ja syyllistynyt tämän vuoksi virkarikokseen. Tapauksessa lapset X, Y ja Z olivat huostaanotettu ja heidät sijoitettu kuntien sosiaalihuollon toimielinten päätöksellä yksityiseen lastensuojelulaitokseen. X ja Y karkasivat laitoksesta ja karkumatkan jälkeisessä selvittelyssä laitoksen toiminnanjohtaja A löi heitä avokämmenellä poskille ja vitsalla takamuksen seudulle sekä alaselkään. Myöhemmin erillisenä kertana Z oli sammunut vahvan humalatilan seurauksena linja-autoon, ja A läpsi häntä kasvoihin yrittäen herättää tämän. Virallinen syyttäjä, jonka syytteeseen Y ja Z yhtyivät, vaati A:lle rangaistusta kolmesta lievästä pahoinpitelystä ja kahdesta virkavelvollisuuden rikkomisesta. Syyttäjän mielestä A hoiti työssään julkisyhteisölle eli kunnalle kuuluvia tehtäviä, joten A oli syyllistynyt tekoihin virassaan ja käyttänyt tehtävässään julkista valtaa. Kyseessä oli tämän vuoksi virkarikos pahoinpitelyjen ohella.

Käräjäoikeus velvoitti A:n ja lastensuojelulaitoksen yhteisvastuullisesti maksamaan Y:lle korvausta kivusta ja särystä. Käräjäoikeus jätti syytteen lievistä pahoinpitelyistä vanhentuneena tutkimatta ja hylkäsi syytteen virkavelvollisuuden rikkomisesta. Käräjäoikeuden mukaan A:ta ei voitu pitää virkamiehenä. Myös hovioikeus jätti syytteen lievistä pahoinpitelyistä tutkimatta, mutta katsoi A:n syyllistyneen kahteen virkavelvollisuuden rikkomiseen. A tuomittiin sakkorangaistukseen ja velvoitettiin lastensuojelulaitoksen kanssa yhteisvastuullisesti maksamaan myös Z:lle korvausta kivusta ja särystä. Hovioikeus katsoi A:n toimineen tapauksessa virkamiehenä.

Korkein oikeus muutti hovioikeuden ratkaisua virkarikoksen osalta ja hylkäsi syytteen virkavelvollisuuden rikkomisista sekä vapautti A:n rangaistuksesta. Korkein oikeus totesi ratkaisunsa perusteluissa, että voimassa olleen lain mukaan lapsen ruumiillinen kurittaminen oli kiellettyä. Kunnan toimivaltaa ei kuitenkaan siirry lastensuojelulaitokselle huostaanotetun lapsen sijoittamisessa sijaishuoltoon yksityiseen lastensuojelulaitokseen. Lastensuojelulaitoksen johtajalle on erikseen annettu tietyssä määrin valtaa, jossa on kyse julkisen vallan käytöstä. Pääosiltaan toiminta on kuitenkin sellaista, jossa on kyse lapsen päivittäisestä hoidosta ja kasvatuksesta, jota ei voida pitää julkisen vallan käyttönä. Tähän toimintaan kuuluvat myös lapseen kohdistuvat kurinpitotoimenpiteet. Vaikka tapauksessa oli kyse kielletystä kurinpidosta, korkein oikeus katsoi, ettei A ollut kuitenkaan syyllistynyt toiminnallaan virkarikokseen, koska hän ei ollut käyttänyt julkista valtaa kurinpitotoimissaan.


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa