Minilex - Lakipuhelin

KKO:2009:86 Palvelu- ja hoitosuunnitelma vammaispalvelussa

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

  • Virkarikos
    Tuottamuksellinen virkavelvollisuuden rikkominen
    Vammaispalvelu

Kaupungin sosiaalityöntekijä A oli huolimattomuudesta rikkonut virkavelvollisuutensa jättämällä laatimatta B:lle palvelusuunnitelman, joka hänelle vammaispalvelulain mukaan tuli tarpeen vaatiessa laatia sekä palvelu- ja hoitosuunnitelman, joka tuli laatia sosiaalihuollossa. B oli ollut vammais- ja sosiaalitoimen asiakas vuodesta 1995, mutta suunnitelmat oli laadittu vasta vuonna 2004. Käräjäoikeuden mukaan A oli syyllistynyt tuottamukselliseen virkavelvollisuuden rikkomiseen eikä teko ollut vähäinen. Rangaistuksena A:lle määrättiin varoitus. 

A vaati hovioikeudessa syytteen hylkäämistä. Hovioikeus huomautti, että vammaispalvelusuunnitelma tuli laatia ainoastaan tarvittaessa, eli siihen ei ollut lähtökohtaista velvollisuutta ja totesi, ettei asiassa ollut käynyt ilmi, että B:llä olisi ollut välitöntä tarvetta vammaispalvelulain ja -asetuksen palveluille ja tuille. Hovioikeus ei pitänyt toimintaa lainvastaisena, koska kyse ei ollut subjektiivisista oikeuksista ja totesi, ettei A ollut syyllistynyt tuottamukselliseen virkavelvollisuuden rikkomiseen muun muassa siksi, että teko oli vähäinen ja siksi, ettei B:lle ollut osoitettu tapahtuneen suoranaista taloudellista vahinkoa. Hovioikeus hylkäsi syytteen.

Vaikka vammaispalvelulain ja -asetuksen mukainen palvelusuunnitelma oli laadittava tarpeen vaatiessa, KKO katsoi, että palvelusuunnitelman laatimiseen B:lle olisi tullut ryhtyä niiden tietojen perusteella, joita B oli palvelujen tarvetta koskeneessa ilmoituksessa ja lääkärintodistuksessa toimittanut vuonna 1997. Sosiaalihuollon asiakaslaissa velvoitettiin laatimaan palvelu- ja hoitosuunnitelma ja korkeimman oikeuden mukaan velvoite on käytännössä poikkeukseton, joten B:lle olisi tullut laatia kyseessä oleva suunnitelma. 

Korkein oikeus katsoi kuitenkin, että vaikka A:n velvollisuutena on ollut suunnitelmien laatiminen, häneltä ei ole voitu edellyttää poikkeamaan sellaisista käytännöistä, joita hänen esimiehensä ovat ylläpitäneet ja joita kunnassa on noudatettu. A ei siten ollut syyllistynyt tuottamukselliseen virkavelvollisuuden rikkomiseen.


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa