Minilex - Lakipuhelin

KKO:2016:90

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

  • Virkarikos
    Tuottamuksellinen virkavelvollisuuden rikkominen
    Tuomari
    Esteellisyys

Tapauksessa käräjätuomari A:ta syytettiin tuottamuksellisesta virkavelvollisuuden rikkomisesta. Hän oli eräissä käsiteltävänä olleissa rikosasioissa laiminlyönyt velvollisuutensa antaa pääkäsittleyn jälkeen kansliatuomioita sekä antaa pääkäsittelyssä julistettuja tuomioita kirjallisessa muodossa. Käräjätuomari kiisti syytteet ja vetosi puolustuksekseen siihen, että hän oli ilmoittanut esimiehilleen olevansa esteellinen käsittelemään asioita syyttäjien häneen kohdistaman arvostelun vuoksi. Hän katsoi olleensa oikeutettu pidättymään tuomioiden antamisesta, koska kysymystä hänen esteellisyydestään ei ollut ratkaistu asianmukaisesti. Tapauksessa arvioitavana oli se, onko käräjätuomarilla ollut oikeus pidättyä tuomioiden antamisesta.

Syyttäjä vaati hovioikeudessa käräjätuomarille rangaistusta kahdesta virkavelvollisuuden rikkomisesta ja toissijaisena kahdesta tuottamuksellisesta virkavelvollisuuden rikkomisesta. Hovioikeudessa A:n katsottiin syyllistyneen tuottamukselliseen virkavelvollisuuden rikkomiseen ja tuomitsi tämän 30 päiväsakon määräiseen sakkorangaistukseen. Korkein oikeus lievensi hovioikeuden tuomitseman sakkorangaistuksen varoitukseksi. Lieventäminen perustui A:n terveydentilaan, joka oli syytteessä tarkoitettuna aikana heikentynyt ja siten vaikuttanut A:n kykyyn suorittaa virkatehtäviään asianmukaisesti. Tapauksessa tuomarin olisi kuitenkin tullut ratkaista asiat epäilemästään esteellisyydestä huolimatta. Ratkaisusta päätettiin korkeimmassa oikeudessa äänestämällä. 


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa