Minilex - Lakipuhelin

Virkavelvollisuuden rikkominen ja yllytys - KKO:2000:112

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

  • Virkarikos
    Virkavelvollisuuden rikkominen
    Rikokseen osallisuus
    Yllytys
    Huumausainerikos

Tapauksessa KKO:2000:112 oli kysymys siitä, olivatko poliisimiehet laittomasti yllyttäneet rikoksen tekemiseen ja käyttäneet väärin virka-asemaansa.

Poliisimiehet A ja B olivat saaneet tutkintavanki C:n suostumaan auttamaan heitä saamaan kiinni D:n huumausaineiden välittämisestä. C oli A:n ja B:n ohjeiden mukaisesti sopinut D:n kanssa, että D toimittaa C:lle hasista. Poliisi oli ottanut D:n kiinni sovitulla tapaamispaikalla, jossa D:n oli tarkoitus luovuttaa hasis C:lle. A:ta ja B:tä syytettiin D:n yllyttämisestä törkeään huumausainerikokseen ja virka-aseman väärinkäyttämisestä.

Käräjäoikeus katsoi, että A ja B eivät olleet suhtautuneet huumausainerikoksen seurauksen syntymiseen myönteisesti, sillä he olivat ottaneet D:n kiinni. Heidän ei siten voitu katsoa tahallisesti yllyttäneen D:tä. Tahallisuuden puuttuessa yllytyksestä ei voi joutua rangaistusvastuuseen. A ja B olivat kuitenkin käyttäneet C:tä välikappaleena D:n kiinniottamiseksi, mikä on puolestaan lain vastaista. He olivat siten rajoittaneet C:n vapautta enemmän kuin edellytettiin. Näin ollen käräjäoikeus tuomitsi A:n ja B:n virka-aseman väärinkäyttämisestä sakkorangaistukseen.

Hovioikeus sen sijaan katsoi, että A ja B olivat käyttäneet C:tä välikappaleena yksinomaan siksi, että he olivat pyrkineet suorittamaan lailla poliisille asettamaa tehtävää. Hovioikeus katsoi, että A:n ja B:n menettely oli ollut hyväksyttävä poliisille asetetun tehtävän hoitamiseksi ja huumausainerikollisuuden torjumiseksi. Näin ollen hovioikeus hylkäsi syytteen myös virka-aseman väärinkäytön osalta.

Rikoslain mukaan virkamies syyllistyy virka-aseman väärinkäyttämiseen muun ohessa, jos hän hankkiakseen itselleen tai toiselle hyötyä taikka aiheuttaakseen toiselle haittaa tai vahinkoa käyttää väärin asemaansa käskyvallassaan tai välittömässä valvonnassaan olevaan henkilöön nähden. Korkein oikeus totesi, että tällainen kielletyn hyödyn tavoittelu voi olla myös se, että virkamies pyrkii toiminnallaan saavuttamaan hänen tehtäviinsä kuuluvaa laillista tavoitetta. A ja B eivät kuitenkaan olleet pakottaneet tai kiristäneet C:tä ryhtymään välikädeksi D:n vangitsemiseksi. Siten A ja B eivät olleet syyllistyneet virka-aseman väärinkäyttämiseen.

Yllytyksen osalta korkein oikeus totesi, että yllytyksestä tuomitseminen edellyttää, että rikos, johon on yllytetty, toteutuu. A ja B olivat kuitenkin ottaneet D:n kiinni ennen huumausaineen myymistä, jolloin A ja B eivät olleet syyllistyneet yllyttämiseen.

Virkamies syyllistyy rikoslain mukaan virkavelvollisuuden rikkomiseen, jos hän rikkoo virkatoiminnassa noudatettavia säännöksiä tai määräyksiä. Korkein oikeus katsoi, että sellaiset tutkintamenetelmät, joissa tekijää yllytetään tekemään rikos, jota hän ei olisi tehnyt ilman viranomaisen toimenpidettä, ovat kiellettyjä. Koska A ja B olivat ohjeistaneet C:tä tilaamaan D:ltä hasista, he olivat toimineet kielletyllä tavalla. Heidän menettelynsä oli kuitenkin tilanteen vakavuus huomioon ottaen anteeksiannettavaa, joten korkein oikeus jätti A:n ja B:n rangaistukseen tuomitsematta heidän syyksi luetusta virkavelvollisuuden rikkomisesta.


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa