Minilex - Lakipuhelin

Virkamiehen huolimattomuus - KKO:2006:33

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

  • Virkarikos
    Tuottamuksellinen virkavelvollisuuden rikkominen
    rikosten yhtyminen
    Syyteoikeus
    Syyteoikeuden vanhentuminen

Virkamies A oli päättänyt yritystuista ja niiden myöntämisestä. Virkamies B oli esitellyt ratkaisut virkamies A:lle, joka oli tehnyt lopulliset päätökset. A:ta syytettiin seitsemän päätöksen osalta huolimattomasta menettelystä. Päätökset esitellyttä B:tä syytettiin neljän päätöksen esittelyn huolimattomuudesta. Päätökset oli tehty noin kolmen vuoden aikana. Käräjä- ja hovioikeus olivat pitäneet virkamiesten tekemiä rikoksia yhtenä rikoksena. Rikoksen syyteoikeuden osalta vanhentuminen alkoi viimeisen osateon ajankohdasta. Korkeimmassa oikeudessa ratkaistavana oli se, onko virkamiehen tekemät useat huolimattomat päätökset tai esittelyt yksi rikos, vai muodostavatko teot eri rikokset. Tällä oli merkitystä siksi, että jos rikokset katsottiin erillisiksi teoiksi, syyteoikeus olisi vanhentunut useimpien tekojen osalta. Koska käräjä- ja hovioikeus katsoivat teot yhdeksi teoksi, ei syyteoikeus ollut vanhentunut vanhimpienkaan tekojen osalta syyteoikeuden vanhenemisen alkaessa tuoreimman rikoksen ajankohdan perusteella.

Korkein oikeus sen sijaan katsoi, että yksittäiset virkamiesten tekemät ratkaisut eivät muodostaneet kokonaisuutta, jonka perusteella tekoja tulisi pitää yhtenä rikoksena. Syyttäjä oli rinnastanut virkamiesten huolimattoman asenteen rikoksentekopäätökseen, joka oli syntynyt ensimmäistä rikosta tehdessä. Näin ollen virkamiehet olisivat ryhtyneet kaikkiin tekoihin ikään kuin samaan aikaan tehdessään päätöksen olla huolimaton työssään. Virkamiesten huolimaton asennoituminen työhönsä ei kuitenkaan ollut korkeimman oikeuden mielestä sellainen tekijä, jonka perusteella voitaisiin katsoa erillisten päätösten kuuluvan samaan kokonaisuuteen, kuten alemmat oikeusasteet olivat tehneet. Lisäksi merkitystä oli sillä, että tukipäätökset oli tehty noin kolmen vuoden aikana, joten tekoaika oli melko pitkä. Ajallista yhteyttä tekojen välillä ei siis suoraan ollut.

Koska korkein oikeus katsoi teot erillisiksi, jäi virkamiesten syyksiluettavaksi ainoastaan yksi rikos kummallekin syyteoikeuden vanhenemisen johdosta vanhimpiin rikoksiin.

Huolimattomat teot voivat kuitenkin olla joskus samaa tekokokonaisuutta riippuen olosuhteista. Tässä kuitenkin annettiin sille merkitystä, että virkamiehet olivat rikosten välissä suorittaneet tehtäviään moitteetta ja tehdyt rikkeet muodostivat vain pienen osan virkatoimista. 


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa