Minilex - Lakipuhelin

Lainvoimaisen tuomion oikeusvoima ja syytesidonnaisuus – KKO:1999:36

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

  • Oikeusvoima
    Syyte

Tapauksessa oli kyse lainvoimaisen tuomion oikeusvoimasta ja syytesidonnaisuudesta. Tapauksessa X Oy:n toimitusjohtaja A myi Y Oy:lle yhtiönsä omistaman moottoriveneen 320 000 markan kauppahinnalla. Todellisuudessa moottoriveneen omisti B eikä X Oy, ja A tiesi asiasta. Kaupasta laadittiin kauppakirja, mutta Y Oy ei kuitenkaan maksanut kauppahintaa missään vaiheessa. Virallinen syyttäjä vaati A:lle rangaistusta törkeästä petoksesta erehdyttämisen perusteella. Raastuvanoikeus hylkäsi syytteen ja ratkaisu sai lainvoiman. Hylkäys perustui näytön puutteeseen ja siihen, ettei Y Oy:lle aiheutunut vahinkoa maksamatta jääneen kauppahinnan vuoksi. Virallinen syyttäjä vaati myöhemmin käräjäoikeudessa uudessa oikeudenkäynnissä A:n tuomitsemista rangaistukseen törkeästä kavalluksesta.

Käräjäoikeus tuomitsi A:n törkeästä kavalluksesta 11 kuukauden ehdolliseen vankeusrangaistukseen. Käräjäoikeus katsoi, että petosta koskeva syyte oli perustunut eri tosiseikastotekijöihin kuin kavallusrikoksesta kohdistettu syyte. Hovioikeus ei muuttanut käräjäoikeuden ratkaisua. Korkein oikeus muutti hovioikeuden ratkaisua ja jätti syytteen törkeästä kavalluksesta tutkimatta sekä vapautti A:n rangaistuksesta.

Korkein oikeus totesi ratkaisunsa perusteluissa, että rikosasiassa tuomioistuimella on syytesidonnaisuus. Tuomioistuin saa tuomita syytetyn vain siitä teosta, josta häntä on syytetty. Tuomioistuin on sidottu siihen tapahtumakuvaukseen, johon syytteen rangaistusvaatimus perustuu. Lainvoimainen ratkaisu saa oikeusvoiman, jonka perusteella samaa tekoa ei voida uudelleen tutkia tuomioistuimessa.

Korkeimman oikeuden mukaan molemmissa syytteissä tapahtumakuvauksena oli A:n oikeudeton B:n omistaman moottoriveneen myynti X Oy:n puolesta Y Oy:lle, joten tapahtumakuvaukset olivat asiallisesti samansisältöisiä. Petosrikoksen muuttaminen kavallusrikokseksi muutti rikoksen asianomistajan Y Oy:stä B:ksi, mutta tällä ei ollut tapauksessa merkitystä arvioitaessa tekoa. Syytettä törkeästä kavalluksesta ei voinut ottaa tutkittavaksi aikaisemman lainvoimaisen tuomion vuoksi.


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa