Minilex - Lakipuhelin

Rikoksen johdosta tapahtuva luovuttaminen - KKO:1999:78

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

  • Rikoksentekijän luovuttaminen

Tapauksessa KKO:1999:78 oli kysymys oikeusministeriön korkeimmalta oikeudelta pyytämästä lausunnosta koskien rikoksen johdosta tapahtuvaa luovuttamista. Tapauksessa Suomen oikeusministeriö oli saanut Viron oikeusministeriöltä pyynnön luovuttaa Virossa rikokseen syyllistynyt Venäjän kansalainen A takaisin Viroon syytteeseen panemista varten. Rikoksen johdosta tapahtuvaa luovuttamista koskevassa laissa kuitenkin edellytettiin, että tällainen luovuttaminen saattoi tapahtua vain laissa säädettyjen edellytysten vallitessa. Luovuttamispyynnön tuli näin ollen ensinnäkin perustua lain edellyttämään riittävään selvitykseen asianosaisen syyllisyydestä.

Jotta henkilö voitaisiin rikoksen johdosta luovuttaa maahan, jossa rikokseen on syyllistytty, tulee tekijän syyllisyydestä olla sellaista näyttöä, jonka perusteella tekijän voidaan todennäköisesti katsoa syyllistyneen kyseiseen rikokseen. Asiassa Viron esittämässä luovuttamispyynnössä tarkoitettu rikos ei kuitenkaan vastannut rikosta, josta A:ta olisi tultu Tarton kaupunkioikeuden antaman vangitsemismääräyksen mukaan syyttämään Virossa. Korkeimman oikeuden mukaan laissa säädetty luovuttaminen tuli kuitenkin tapahtua sellaisen rikoksen perusteella, johon vastaanottavan valtion luovuttamispyyntö ja vangitsemismääräys on perustunut. Näin ollen lainmukainen luovuttaminen ei voisi tapahtua sellaiseen rikokseen nojaten, joka ei vastaa vastaanottavassa valtiossa nostettavaa syytettä. 

Edellä mainittujen seikkojen vuoksi korkein oikeus katsoi, ettei asiassa ollut lainmukaisia edellytyksiä suostua Viron esittämään luovuttamispyyntöön. Yksi korkeimman oikeuden jäsenistä olisi kuitenkin katsonut edellytysten A:n luovuttamiselle Viroon olleen tapauksessa olemassa. Hänen mukaansa laki rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta, tai asiassa kyseessä olevaan suhteellisen ankaraan rikokseen, josta Suomen rikoslain mukaan olisi voitu tuomita enintään neljän vuoden vankeusrangaistus, perustuva luovutuspäätös, eivät estäneet A:n luovuttamista ja syytteeseen panemista Virossa myös jonkin muun rikoksen osalta.


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa

 

[chatbot]