Minilex - Lakipuhelin

Vahingonkorvauksen vaatiminen syytetyn rikoksen ulkopuolelta - KKO:2005:19

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

  • Oikeudenkäyntimenettely
    Rikosasia
    Syytesidonnaisuus
    Tuomioistuimen asiallinen toimivalta

Kolme henkilöä olivat yhdessä yrittäneet törkeää petosta siten, että he pyrkivät vakuutuspetoksella saamaan autosta korvauksia. Henkilö, joka oli auton haltija, ei ollut osallistunut auton hävittämiseen, joten tapauksessa puitiin sitä, voitiinko hänet asettaa yhteisvastuuseen auton tuhoutumisesta sen omistavalle rahoitusyhtiölle. Asian on ratkaissut Helsingin käräjäoikeus, Helsingin hovioikeus ja Korkein oikeus.

Käräjäoikeus katsoi, että kun auton haltija oli antanut avaimet autoon kahdelle muulle tekijälle, ja sopinut irtaimen anastamisesta vakuutuksen omavastuuosuutta vastaan, oli hän teollaan yhteisvastuussa autolle tehdyille teoille. Henkilö kuitenkin kiisti, koska ei ollut sopinut auton hävittämisestä, vaan ainoastaan irtaimiston anastamisesta. Käräjäoikeus tuomitsi kaikki kolme törkeän petoksen yrityksestä ja suorittamaan yhteisvastuullisesti vakuutusyhtiön vaatiman vahingonkorvauksen.

Auton haltijaksi nimetty henkilö valitti hovioikeuteen ratkaisusta. Hovioikeus katsoi, ettei törkeän petoksen kynnys rikoslaillisesti ylittynyt. Vahingonkorvauksen määrä ei ollut erityisen tuntuva eikä huomattava, sillä vakuutusyhtiön maksettavaksi tuli alle 20 000 markkaa. Korvausvaatimuksen osalta hovioikeus ei muuttanut käräjäoikeuden ratkaisua, sillä haltijan voitiin nähdä avaimet antaessaan, että auto saattoi päätyä myös hävitettäväksi.

Auton haltijan valitus Korkeimpaan oikeuteen hyväksyttiin. Haltija vaati, että korvausvaatimus hylätään hänen osaltaan, tai ainakin lasketaan kolmannekseen. Korkein oikeus otti asiakseen pohtia sitä, voitiinko vahingonkorvausvaatimusta käsitellä samassa oikeudenkäynnissä rikoksen kanssa.

Auton haltijan osallisuudesta auton hävittämiseen ei ole syytteessä mainittu mitään. Syytteestä puuttuu siis näyttö auton haltijan osallisuudesta korvausvaatimuksen perusteeseen. Koska syyteasian yhteydessä voidaan ajaa syytteessä tarkoitetusta rikoksesta johtuvaa yksityisoikeudellista vaatimusta, on käräjäoikeus hyväksymällä korvausvaatimuksen tehnyt virheen, koska ratkaisu on perustunut seikkaan johon ei ole vedottu. Hovioikeuden kumotessaan käräjäoikeuden vaatimuksen, on asian käsittely koskenut enää vain korvausvaatimusta, jota ei ole tullut käsitellä tässä oikeudenkäynnissä auton haltijan osalta. Korkein oikeus kumoaa alempien oikeusasteiden tuomiot siltä osin, kun haltija on velvoitettu suorittamaan vahingonkorvausta.


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa

 

[chatbot]