Minilex - Lakipuhelin

Syyteoikeuden vanhentumisajan jatkaminen - KKO:2013:40

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

  • Syyteoikeus
    Syyteoikeuden vanhentumisajan jatkaminen

Syyttäjä oli toimittanut 19.9.2012 käräjäoikeudelle haastehakemuksen, jossa hän vaati A:lle rangaistusta 1.6.2006 - 5.10.2010 tehdyistä kiskonnantapaisesta työsyrjinnästä tai toissijaisesti työsyrjinnästä, työturvallisuusrikoksesta, työaikasuojelurikoksesta ja vuosilomarikkomuksesta sekä 1.6.2006 - 31.12.2010 tehdystä työaikarikkomuksesta.

Syyttäjä pyysi 4.10.2012 käräjäoikeudelle toimittamassaan hakemuksessa syyteoikeuden vanhentumisajan jatkamista, koska syyteoikeus oli vanhentumassa ainakin osittain lokakuussa 2012. A oli sopinut hakevansa haastehakemuksen haastemieheltä, mutta ei ollut kuitenkaan saapunut sovittuna ajankohtana tai ilmoittanut esteestä. Tämän jälkeen haastemiehet eivät olleet saaneet puhelimitse yhteyttä A:han tai tavoittaneet häntä muutoinkaan. A mitä ilmeisimmin pakoili haasteen tiedoksiantoa. Lisäksi asian laatuun nähden erittäin tärkeä yleinen etu vaati syyteoikeuden vanhentumisajan jatkamista.

Rikoslain mukaan syyteoikeuden vanhentumisaikaa voidaan hakemuksesta jatkaa kerran yhdellä vuodella muun muassa, jos rikoksesta vastaajaksi haastettava pakoilee eikä hänelle sen vuoksi todennäköisesti saataisi annetuksi haastetta tiedoksi ennen vanhentumisajan päättymistä, ja erittäin tärkeä yleinen etu vaatii vanhentumisajan jatkamista.

Käräjäoikeus jatkoi syyteoikeuden vanhentumisaikaa 4.10.2013 saakka aikavälillä 1.6.2006-5.10.2010 tapahtuneiksi väitettyjen rikosten osalta. Hovioikeus hyväksyi käräoikeuden päätöksen perustelut ja hylkäsi A:n kantelun.

Korkein oikeus katsoi, että A:n menettelyssä on ollut havaittavissa välttelyn piirteitä siltä osin kuin hän on vastoin lupaustaan jättänyt hakematta haasteen 26.9.2012. Toisaalta haastemiehet olivat yrittäneet tavoittaa A:ta sen ajankohdan jälkeen vasta seuraavana tiistaina. A:n ei voitu osoittaa hakeutuneen sellaisiin olosuhteisiin, ettei häntä voitaisi tavoittaa, eikä voitu myöskään osoittaa, että A olisi ollut tietoinen syyteoikeuden vanhentumisajan päättymisen käsilläolosta.

Näillä perusteilla Korkein oikeus kumosi hovioikeuden päätöksen ja hylkäsi syyttäjän vaatimuksen syyteoikeuden vanhentumisajan jatkamisesta.


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa

 

[chatbot]