Minilex - Lakipuhelin

KKO:2000:108

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

  • Velallisen epärehellisyys
    Syytteen muuttaminen
    Syyteoikeuden vanhentuminen

 

Korkeimman oikeuden tapauksessa KKO 2000:108 on kyse syytteen muuttamisesta, syyteoikeuden vanhentumisesta sekä velallisen epärehellisestä toiminnasta. Syytteessä olleen teonkuvauksen mukaan syytetty oli kommandiittiyhtiön vastuuasemassa toimiva yhtiömies ja oli toimiessaan tiennyt, että hänen tekonsa vaikuttavat negatiivisella tavalla velkojien taloudellisiin intresseihin. Syytetty oli hävittänyt yhtiön omistukseen kuuluvaa vaihto-omaisuutta 900 000 markan arvosta eikä ollut tilittänyt kauppasummaa yhtiölle. Syytteenalainen yhtiömies on ollut tietoinen yhtiönsä taloudellisista vaikeuksista, mutta toimi silti velkojien näkökulmasta epäsuotavalla tavalla.

 

Kun syyte oli vanhentunut, syyttäjä oli tarkistanut ja merkinnyt syytteen koskemaan myös sillä perusteella, että syytetty oli hävittänyt osia yhtiön varastosta vastaanottamalla yli 400 000 markan vakuutuskorvauksen tulipalon johdosta, mutta jättänyt senkin summan kuitenkin tilittämättä yhtiölle. Kun syytetty ei ollut tilittänyt vakuutuskorvausta yhtiölle, tavarantoimittajille ei voitu suorittaa maksuja. 

 

Koska syyte oli tarkastettu uudelleen myöhemmin, mutta se oli kuitenkin koskenut samaa tekoa, syyttäjällä oli ollut tämänlaiseen syytteen tarkastamiseen oikeus, eikä kyseeseen näin tullut kielletty kanteen muuttaminen. Kanteen muuttaminen on yleensä lähtökohtaisesti kiellettyä, mutta tässä tapauksessa oli kyse kuitenkin sellaisista seikoista, jotka eivät varsinaisesti muuta tapahtunutta asiaa toisenlaiseksi; voidaan vedota uusiin oikeustosiseikkoihin, vaikka tapahtumat olisivatkin sinänsä pysyneet samana. 

 


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi




Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa

 

[chatbot]