Minilex - Lakipuhelin

Asuntokaupan virhe huoneistossa ilmenneen kylmävuodon perusteella – KKO:1992:158

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

  • Irtaimen kauppa
    Kaupan kohteen virheellisyys
    Asunto-osakeyhtiö

Tapauksessa oli kyse asuntokaupan virheestä ja myyjien korvausvelvollisuudesta ostajille. Tapauksessa A osti B:ltä ja C:ltä asuinhuoneiston hallintaan oikeuttavat asunto-osakkeet. Asuntokaupan jälkeen huoneistossa paljastui kylmävuoto makuualkoviksi suunnitellussa tilassa lattian ja seinän rajassa. Kylmävuoto johtui todennäköisesti puutteellisesta eristyksestä. A vaati asunnon myyjiltä hinnanalennusta ja vahingonkorvauksia. Kihlakunnanoikeus hylkäsi A:n kanteen ennenaikaisena ja totesi, että kylmävuotona ilmenevä rakenteellinen vika kuului asunto-osakeyhtiön korjattavaksi, eikä tapauksessa ollut näytetty B:n ja C:n tienneen kylmävuodosta. Hovioikeus ei muuttanut kihlakunnanoikeuden ratkaisua.

Korkein oikeus oli asian lopputuloksesta samaa mieltä kuin alemmat tuomioistuimet, eikä muuttanut hovioikeuden ratkaisua. Korkein oikeus totesi ratkaisunsa perusteluissa myyjien vastaavan, että kaupan kohteena oleva asunto on sopimuksen mukaisessa kunnossa. Tapauksessa huoneistossa oli havaittu kylmävuoto. Asiassa selvitetyn perusteella B ja C eivät kuitenkaan tienneet kylmävuodosta, eivätkä siten olleet vaikuttaneet A:n kaupantekopäätökseen virheellisillä tiedoilla tai olennaisia tietoja salaamalla. Vaikka korkein oikeus sovelsi tapaukseen kauppalakia, asiassa oli kyse nykyisen asuntokauppalain mukaisesta piilevästä virheestä, jonka korvausvelvollisuus edellytti virheen olennaisuutta.

Kun tapauksessa otettiin huomioon virheestä aiheutuva haitta, asunto-osakeyhtiön vastuu korjausten suorittamisesta ja osakkaalle jäävä lopullinen kustannusosuus sekä asunnon hinta ja kaupan muut olosuhteet, kyse ei korkeimman oikeuden mukaan ollut olennaisesta virheestä. A:lla ei ollut kylmävuodon perusteella oikeutta hinnanalennukseen tai vahingonkorvaukseen.

Korkeimman oikeuden ratkaisu ei kuitenkaan syntynyt täysin yksimielisesti. Enemmistön kanssa eri mieltä ollut jäsen olisi oikeuttanut A:n hinnanalennukseen. Hänen mielestään lämpövuodosta aiheutui A:lle vähäistä suurempaa haittaa, joten asuinhuoneistossa oli sellainen virhe, joka oikeutti hinnanalennukseen.


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät tapaukset


 

Selaa lakitietoa