Minilex - Lakipuhelin

Asuntokaupan pinta-alavirhe ja ostajan oikeus hinnanalennukseen virheen perusteella – KKO:1984-II-108

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

  • Irtaimen kauppa
    Hinnanalennus
    Asunto-osakeyhtiö

Tapauksessa oli kyse asuntokaupan pinta-alavirheestä ja ostajan oikeudesta hinnanalennukseen virheen perusteella. Tapauksessa A, joka oli ammatiltaan arkkitehti, osti B:ltä asunto-osakeyhtiö X:n asuinhuoneiston hallintaan oikeuttavat asunto-osakkeet. Kauppahinnaksi sovittiin 114 000 markkaa. Huoneiston pinta-alaksi ilmoitettiin asunnon myynti-ilmoituksessa, isännöitsijäntodistuksessa ja kauppakirjassa 27 neliömetriä. A tutustui huoneistoon ennen tehtyä asuntokauppaa. Myöhemmin huoneiston pinta-alan tarkistusmittauksissa asunnon todelliseksi pinta-alaksi paljastui noin 22 neliömetriä. A vaati B:ltä korvauksia liian suuresta kappahinnasta pinta-alavirheen perusteella.

Raastuvanoikeus katsoi, ettei tapauksessa ollut ilmennyt mitään sellaista, jonka perusteella B olisi tiennyt pinta-alavirheestä. Kyseessä oli siten asuntokaupan salainen virhe. Raastuvanoikeus totesi salaisen virheen olleen peruste kaupan purkamiselle ja julisti kyseisen asunto-osakkeiden kaupan puretuksi. B:n tuli palauttaa kauppahinta asunto-osakkeita vastaan, ja maksaa A:lle korvauksia muista asian aiheuttamista kustannuksista. Hovioikeus kumosi raastuvanoikeuden ratkaisun ja velvoitti B:n maksamaan A:lle hinnanalennuksena 15 000 markkaa. Hovioikeus katsoi pinta-alavirheen olleen niin merkittävä, että se oli vaikuttanut kauppahintaan. Tämän perusteella A:lla oli oikeus hinnanalennukseen.

Korkein oikeus ei muuttanut hovioikeuden ratkaisun lopputulosta. Korkein oikeus totesi ratkaisunsa perusteluissa, että asunto-osakeyhtiön yhtiöjärjestyksessä ei ollut pinta-alasta mainintaa, mutta muut asiakirjat olivat sisältäneet virheellisen tiedon pinta-alasta. B siten myi ja A osti huoneiston 27 neliömetrin suuruisena, vaikka tarkistusmittaukset osoittivat pinta-alan noin 5 neliömetriä pienemmäksi.

Korkein oikeus katsoi, että pinta-alavirhe ei ollut aiheutunut tapauksessa kummankaan osapuolen tuottamuksesta tai huolimattomuudesta. Kyseessä oli salainen virhe, jonka perusteella oli mahdollista saada hinnanalennusta virheen olennaisuuden perusteella. Virheellinen pinta-ala oli vaikuttanut kauppahintaan korottavasti, vaikka kauppahinta ei määräytynyt pelkästään pinta-alan mukaan. Virhe oli kuitenkin sen suuruinen, että A:lla oli oikeus virhettä vastaavaan hinnanalennukseen pinta-alavirheen perusteella.


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät tapaukset


 

Selaa lakitietoa