Minilex - Lakipuhelin

Asunto-osakeyhtiön yhtiökokouksen päätösvallan arviointia – KKO:2000:23

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

  • Asunto-osakeyhtiö
    Osakeyhtiö
    Yhtiökokouksen päätöksen moite

Tapauksessa oli kyse siitä, oliko yhtiökokous pätevästi päättänyt puheenjohtajan ja kokoustilan vaihtamisesta, vai olivatko päätökset mitättömiä. Tapauksessa asunto-osakeyhtiö X:n yhtiökokouksessa kokouksen puheenjohtaja A ei suostunut käsittelemään vaatimusta puheenjohtajan vaihtamisesta. Vaatimus esitettiin työjärjestyskysymyksenä kesken tilinpäätösasian käsittelyä, joka koski A:n vastikevelkaa ja sen maksuvelvollisuutta yhtiölle. A:n kieltäydyttyä kaikki muut kokouksessa läsnä olleet osakkeenomistajat siirtyivät toiseen huoneeseen jatkamaan yhtiökokousta uudella puheenjohtajalla. Käräjäoikeus katsoi, ettei osakkeenomistajien muodostama uusi kokous ollut laillinen yhtiökokous. Kyseessä oli ainoastaan osakkeenomistajien kokoontuminen, jolla ei ollut päätösvaltaa, ja jonka päätökset olivat suoraan mitättömiä ilman päätöksiin tehtäviä moitteita. Tämä johti myös siihen, ettei asunto-osakeyhtiön uusi hallitus ollut laillinen ja kaikilta myöhemmin järjestetyiltä yhtiökokouksilta puuttui päätösvalta, ja niiden päätökset olivat siten suoraan mitättömiä. Hovioikeus ei muuttanut käräjäoikeuden ratkaisun lopputulosta.

Korkein oikeus puolestaan kumosi käräjäoikeuden ja hovioikeuden tuomiot. Korkeimman oikeuden mukaan yhtiökokous oli pätevästi vaihtanut kokoustilan ja kokouksen puheenjohtajan. Yhtiökokous oli ollut laillinen, ja sen tekemät päätökset olivat päteviä. Tämä koski myös myöhempiä yhtiökokouksia ja niiden päätöksiä.

Korkein oikeus perusteli ratkaisuaan toteamalla, että yhtiökokous valitsee yhtiökokouksen puheenjohtajan, ellei yhtiöjärjestyksessä ole määrätty tästä poikkeavasti. Yhtiökokous voi milloin tahansa tehdä päätöksen valitsemansa puheenjohtajan erottamisesta ja uuden puheenjohtajan valinnasta. Puheenjohtajan vaihtamista koskeva kysymys on siten otettava yleensä välittömästi käsiteltäväksi.

Yhtiökokouksella on oltava mahdollisuus vaihtaa puheenjohtajaa osakkeenomistajien edun mukaisesti esimerkiksi tilanteessa, jossa puheenjohtaja ei tee asianmukaisia päätöksiä tai toimii mielivaltaisesti. Tapauksessa puheenjohtaja voitiin erottaa hänen kieltäydyttyään asianmukaisesta prosessista sivuuttamalla hänen ratkaisunsa. A:ta ei ollut myöskään estetty osallistumasta uuteen kokoukseen vaan häntä oli pyydetty siihen mukaan. Tilan vaihtaminen ei myöskään estänyt läsnä olleiden muiden osakkeenomistajien osallistumista kokoukseen. Korkein oikeus katsoi, ettei päätöksiä tullut arvioida tapauksessa puutteellisiksi, eivätkä ne olleet mitättömiä. Yhtiökokous oli pätevästi päättänyt puheenjohtajan ja kokoustilan vaihtamisesta.


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät tapaukset


 

Selaa lakitietoa