Minilex - Lakipuhelin

Asunto-osakeyhtiön yhtiökokouksen päätösten pätevyys kaapelitelevisioverkkoon liittymisestä – KKO:1989:36

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

  • Asunto-osakeyhtiö
    Yhtiön rakennus ja huoneistot
    Osakeyhtiö
    Yhtiökokouksen päätöksen moite

Tapauksessa oli kyse asunto-osakeyhtiön yhtiökokouksen päätösten pätevyydestä koskien kaapelitelevisioverkkoon liittymistä. Tapauksessa asunto-osakeyhtiön varsinainen yhtiökokous päätti äänestyksen jälkeen yksinkertaisella äänten enemmistöllä, että yhtiö liittyy kaapelitelevisioverkkoon ja kustannukset tästä jaetaan osakkaiden kesken heidän omistamiensa osakemäärien suhteessa. Osakkeenomistajat A ja B vastustivat päätöstä. Heidän mielestään päätös oli myös syntynyt virheellisessä järjestyksessä, koska osa osakkaista oli äänestänyt ilman puolisonsa valtakirjaa, ja he olivat yhteisomistussuhteessa huoneistonsa hallintaan oikeuttavien osakkeiden osalta. Lisäksi päätös oli A:n ja B:n mielestä myös asunto-osakeyhtiölain vastainen, koska päätös oli koskenut muutosta osakkeisiin liittyvään hallintaoikeuteen. Tällainen päätös olisi vaatinut yksimielisen kannatuksen. Asiaa käsiteltiin myöhemmin myös ylimääräisessä yhtiökokouksessa, jossa puuttuvat valtakirjat liitettiin päätökseen. A ja B vaativat yhtiökokousten päätösten julistamista pätemättömiksi.

Raastuvanoikeus hylkäsi A:n ja B:n kanteen. Raastuvanoikeus totesi, että kannetta yhtiökokouksen päätöksen pätemättömäksi julistamisesta ei pantu vireille kolmen kuukauden kuluessa päätöksen tekemisestä, joten kanne oli vanhentunut. Päätös ei ollut myöskään kohtuuton, eikä se loukannut osakkeenomistajien yhdenvertaisuutta. Hovioikeus ei muuttanut raastuvanoikeuden ratkaisun lopputulosta.

Korkein oikeus ei muuttanut pääosiltaan hovioikeuden ratkaisun lopputulosta. Korkein oikeus kuitenkin katsoi, ettei alemmat tuomioistuimet olleet tutkineet asiaa vaatimuksen osalta, joka koski yhtiökokousten päätösten julistamista pätemättömiksi sen perusteella, ettei päätöstä olisi saanut tehdä ilman kaikkien osakkeenomistajien suostumusta. Tähän perustuva vaatimus ei ollut sidottu määräaikaan. Korkein oikeus tutki itse kanteen tältä osin viivästyksen välttämiseksi.

Ratkaisunsa perusteluissa korkein oikeus totesi, ettei huoneiston varustaminen kaapelitelevisioliittymällä merkinnyt olennaista poikkeamista tavallisten asuinhuoneistojen varustustasosta. Kaapelitelevisioon liittyminen ei aiheuttanut yhtiön osakkeenomistajille myöskään kohtuuttomia kustannuksia. Kaikilla osakkeenomistajilla oli yhtäläinen mahdollisuus katsoa kaapelitelevision lisäohjelmia, joten osakkeenomistajien yhdenvertaisuutta ei tapauksessa loukattu. Päätös kaapelitelevisioverkkoon liittymisestä ei koskenut osakkeisiin liittyvää hallintaoikeutta, koska liittymiskustannusten jakautuminen tapahtui yhtiöjärjestyksen yhtiövastikkeiden määräytymisen perusteella. Yhtiökokouksen päätös kaapelitelevisioverkkoon liittymisestä ei vaatinut kaikkien osakkeenomistajien suostumusta.


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät tapaukset


 

Selaa lakitietoa