Minilex - Lakipuhelin

Asunto-osakeyhtiön osakkeenomistajien korvausvastuu muutostöiden aiheuttamista vahingoista – KKO:2003:131

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

  • Vahingonkorvaus
    Sopimussuhteeseen perustuva vastuu
    Asunto-osakeyhtiö
    Osakkeenomistaja
    Osakkeenomistajan muutostyö

Tapauksessa oli kyse asunto-osakeyhtiön osakkeenomistajien muutostöiden aiheuttamien vahinkojen korvausvastuusta ja vastuun vanhentumisesta. Tapauksessa asunto-osakeyhtiön osakkeenomistajat A ja B teettivät yhtiön omistamassa talossa rakennustyön, jolla he muuttivat kellarin ja ullakon asumiskäyttöön. A ja B saivat muutostyöhön asunto-osakeyhtiön suostumuksen ja yhtiö haki A:n ja B:n puolesta asianmukaisen rakennusluvan, jonka maistraatti myönsi. Maistraatin toimesta suoritettiin loppukatselmus, jossa rakennustyö todettiin hyväksyttyjen piirustusten mukaiseksi. A ja B myivät omistamansa asuinhuoneiston hallintaan oikeuttaneet osakkeet, jonka jälkeen talon rakenteissa havaittiin homevaurioita. Rakennustyöt katsottiin suoritetun noudattamatta hyvää rakennustapaa ja virheiden todettiin aiheuttaneen homevauriot. Asunto-osakeyhtiö vaati A:lta ja B:ltä korvauksia virheellisten rakenteiden korjauttamisesta aiheutuneista vahingoista yli kymmenen vuotta rakennustyön loppukatselmuksen jälkeen.

Käräjäoikeus velvoitti A:n ja B:n maksamaan asunto-osakeyhtiölle vahingonkorvauksia. Käräjäoikeus katsoi, että sopimuksen ulkoisessa vastuussa korvausten kymmenen vuoden vanhentumisaika alkoi vahingon ilmenemisestä. Hovioikeus kumosi käräjäoikeuden ratkaisun ja hylkäsi kanteen vanhentuneena. Hovioikeus katsoi, että kymmenen vuoden vanhentumisaika lasketaan muutostyön lopputarkastuksen suorittamisesta. Korkein oikeus ei muuttanut hovioikeuden ratkaisun lopputulosta ja totesi asunto-osakeyhtiön korvaussaamisen vanhentuneen.

Korkein oikeus totesi ratkaisunsa perusteluissa, että osakkeenomistajilla oli muutostöiden ajankohtana voimassa olleen lain mukaan oikeus viranomaisen lupaa edellytettäviin muutostöihin, jos yhtiön hallitus hyväksyi työt ja niihin saatiin viranomaisen lupa. Osakkeenomistajilla oli velvollisuus ottaa huomioon asunto-osakeyhtiön edut muutostöitä tehdessään. Asunto-osakeyhtiöllä oli puolestaan oikeus valvoa ja edellyttää, että rakennustyö tuli asianmukaisesti tehdyksi. Tällaisissa olosuhteissa yhtiön ja osakkeenomistajan välinen suhde rinnastui sopimussuhteeseen, joten vastuuseen muutostöiden mahdollisesti aiheuttamista vahingoista sovellettiin sopimusoikeudellisia periaatteita. Sopimussuhteiden yleinen kymmenen vuoden vanhentumisaika voitiin tapauksessa katsoa alkaneen rakennustöiden lopputarkastuksen ajankohdasta, eikä vahingon ilmenemisajankohdalla ollut merkitystä kyseisessä tapauksessa. A ja B eivät olleet korvausvastuussa aiheutuneista vahingoista.


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät tapaukset


 

Selaa lakitietoa