Minilex - Lakipuhelin

Asianomistajan syyttämispyynnön ulottuvuus – KKO:2003:9

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

  • Asianomistajarikos
    Syyte
    Syyttämispyyntö

Tapauksessa oli kyse asianomistajarikoksen syyttämispyynnön ulottuvuudesta. Tapauksessa henkilöltä B oli anastettu kaksi moottoripyöräkypärää hänen moottoripyöränsä kypärälukosta. Toinen kypäristä löydettiin henkilön A hallusta vielä samana päivänä. Esitutkinnassa B oli asianomistajana tehnyt syyttäjälle syyttämispyynnön vaatien tekijälle rangaistusta. Syyttäjä vaati käräjäoikeudessa A:lle rangaistusta varkaudesta. Toissijaisesti rangaistusta vaadittiin kätkemisrikoksesta. Käräjäoikeus katsoi, ettei asiassa ollut selvitetty A:n syyllisyyttä anastukseen ja tuomitsi A:n vankeusrangaistukseen kätkemisrikoksesta sekä erillisestä teräaseen hallussapidosta yleisellä paikalla. Hovioikeus kuitenkin katsoi, ettei B:n syyttäjälle tekemä syyttämispyyntö ulottunut kätkemisrikokseen ja hylkäsi syytteen tältä osin. A tuomittiin ainoastaan sakkoihin teräaseen hallussapidosta yleisellä paikalla.

Korkeimmassa oikeudessa tapauksessa arvioitiin sitä, ulottuiko B:n syyttämispyyntö asianomistajana myös syyttäjän toissijaiseen kätkemisrikosta koskevaan syytteeseen ja kätkemisrikoksen lievempään tekomuotoon eli kätkemisrikkomukseen. Korkein oikeus oli asiassa sitä mieltä, että syyttämispyyntö ulottui myös kätkemisrikkomukseen ja muutti hovioikeuden tuomiota. A tuomittiin kätkemisrikkomuksesta ja teräaseen hallussapidosta yleisellä paikalla 30 päiväsakkoon, joiden määräksi vahvistettiin 6 euroa. Sakkojen kokonaismääräksi muodostui 180 euroa.

Korkein oikeus totesi perusteluissaan, ettei B ollut esitutkintapöytäkirjassa rajoittanut syyttämispyyntöään vain varkausrikokseen, kuten hovioikeus oli asiassa todennut. B ei ollut vielä voinut tietää esitutkintavaiheessa häntä kuulusteltaessa, mihin rikokseen A oli syyllistynyt ja mistä häntä syytettäisiin. Olosuhteet tapauksessa osoittivat, ettei B ollut halunnut rajoittaa esitutkinnassa syyttämispyyntöään koskemaan ainoastaan varkausrikosta, eikä B:ltä voitu tässä vaiheessa edellyttää kykyä ottaa huomioon kaikkia samaan tekoon liittyviä mahdollisia vaihtoehtoisia syytteitä.

Korkein oikeus totesi, että syyttämispyyntö, jolla asianomistaja voi vaatia rangaistusta tekijälle, on oltava ainoastaan riittävän yksilöity. Lisäksi on oltava selvillä asianomistajan yleinen suhtautuminen tekijän rangaistukseen. Nämä edellytykset korkein oikeus katsoi tapauksessa täyttyneen.


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa