Minilex - Lakipuhelin

Vakuutusten etämyynti

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Vakuutusten etämyynnillä tarkoitetaan vakuutusten myymistä verkon, puhelimen tai muun etävälineen välityksellä ilman, että vakuutusyhtiön edustaja ja vakuutuksenottaja tapaavat toisensa henkilökohtaisesti. Vakuutussopimuksen syntymisen edellytyksenä on kuitenkin, että vakuutuksenottajalle on ennen sopimuksen tekemistä toimitettu ennakkotiedot vakuutuksesta ja sopimusehdot kirjallisesti tai sähköisesti. Jos sopimus tehdään sellaista etäviestintä käyttäen, että tietoja ei teknisesti voida toimittaa ennen sopimuksen tekemistä, tiedot ja sopimusehdot on annettava viipymättä sopimuksen tekemisen jälkeen. Tällainen tilanne on esimerkiksi silloin, kun kuluttaja haluaa tehdä puhelimitse vakuutussopimuksen niin, että se tulee heti voimaan.

Vakuutuksenottajalla on oikeus peruuttaa ottamansa eläkevakuutus tai säästöhenkivakuutus ilmoittamalla siitä vakuutusyhtiölle kirjallisesti 30 päivän kuluessa siitä, kun vakuutuksenottaja on saanut käyttöönsä ennakkotiedot vakuutuksesta ja sopimusehdot. Vakuutuksenottajan oikeuteen irtisanoa etämyynnissä myyty vakuutus sovelletaan samoja sääntöjä kuin vakuutusten irtisanomiseen ylipäänsäkin. Vakuutuksenottajalla on siten oikeus milloin tahansa irtisanoa vakuutus vakuutuskauden aikana. Irtisanominen on tehtävä kirjallisesti ja vakuutusmaksu peritään siltä ajalta, minkä vakuutus on ollut voimassa.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa