Minilex - Lakipuhelin

Kotimyyntiasiakirjan puuttuminen

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Kotimyynnissä sopimus tai sitä koskeva tarjous on tehty muualla kuin elinkeinonharjoittajan toimitiloissa osapuolten ollessa yhtä aikaa läsnä. Jos kotimyyntiasiakirja kuitenkin puuttuu, on kuluttajalla oikeus ilmoittaa, ettei hän aio sitoutua tehtyyn kauppaan vuoden aikana kaupan tekemisestä. Laki edellyttää kotimyyntiasiakirjaa ja sen puuttuminen voi johtaa seurauksiin. 

Kotimyyntisopimuksella tarkoitetaan lisäksi sellaista sopimusta, joka on tehty elinkeinonharjoittajan toimitiloissa tai etäviestimellä välittömästi sen jälkeen, kun kuluttajaan on otettu henkilökohtaisesti erikseen yhteyttä paikassa, joka ei ole elinkeinonharjoittajan toimitila tai elinkeinonharjoittajan järjestämällä tutustumisretkellä, jonka tarkoituksena tai seurauksena on kulutushyödykkeiden tarjoaminen kuluttajalle. 

Toimitila on kiinteä myyntipaikka, jossa elinkeinonharjoittaja tarjoaa kulutushyödykkeitä joko vakituisesti tai kausiluonteisesti. Sillä voidaan tarkoittaa myös siirrettävää myyntipaikkaa, jossa elinkeinonharjoittaja tarjoaa kulutushyödykkeitä joko tavanomaisesti tai kausiluonteisesti.

Tavanomaisessa tilanteessa kuluttajalla on oikeus perua tehty kauppa aina 14 päivän kuluessa. Jos kotimyyntiasiakirja puuttuu kokonaan, ei sopimus ole sitova. Kun kuluttaja vetoaa sopimuksen sitomattomuuteen viimeistään vuoden kuluessa, sopimus raukeaa. Jos sopimus raukeaa kuluttajan vedottua sen sitomattomuuteen, on elinkeinonharjoittajan lain mukaan viivytyksettä, ja viimeistään 30 päivän kuluttua ilmoituksen saatuaan palautettava saamansa maksusuoritukset sekä korvattava kuluttajalle tavaran palauttamisesta aiheutuneet kulut. 

Jos kotimyyntisopimus tehdään käyttämällä etäviestintä, jossa on rajoitetusti tilaa tai aikaa tietojen näyttämiseen, elinkeinonharjoittajan on ennen sopimuksen tekemistä ilmoitettava kyseisellä viestimellä vähintään kulutushyödykkeen pääominaisuudet siinä laajuudessa kuin on asianmukaista ottaen huomioon kulutushyödyke ja käytetty viestin, elinkeinonharjoittajan nimi, kulutushyödykkeen kokonaishinta veroineen tai hinnan määräytymisen perusteet, kulutushyödykkeen kokonaishintaan sisältymättömät toimitus- ja muut kulut tai tieto siitä, että tällaisia lisäkuluja saattaa mahdollisesti aiheutua. Ilmoitettavaksi tulee myös peruuttamisoikeutta koskevat ehdot ja sopimuksen kesto tai, jos sopimus on voimassa toistaiseksi tai sitä jatketaan automaattisesti, myös sen päättämistä koskevat ehdot. 

Korjaava vaikutus 

Jos elinkeinonharjoittaja korjaa asian toimittamalla asianmukaisen kotimyyntiasiakirjan, on kuluttajalla tavallinen peruuttamisoikeus 14 päivän ajan laskettuna päivästä, jolloin kuluttaja sai kotimyyntiasiakirjan. 

Vinkit

- Kotimyyntiasiakirjan puuttuessa kauppa ei ole sitova. 

- Kuluttajan tulee vedota sopimuksen sitomattomuuteen. 

- Kuluttajan on tavanomainen kuluttajansuojalain mukainen peruuttamisoikeus, vaikka kotimyyntiasiakirja olisi tai se toimitettaisiin. 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa