Minilex - Lakipuhelin

Kotimyynti vanhuksille

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Kotimyynti vanhuksille kuuluu kuluttajansuojan piiriin, jos tavaran tai palvelun myyjänä on elinkeinonharjoittaja eli esimerkiksi yritys ja ostajana on yksityishenkilö. Kotimyynnillä tarkoitetaan myyntiä, joka tapahtuu muualla kuin elinkeinonharjoittajan toimitiloissa ja jonka tapahtuessa ostaja ja myyjä ovat samanaikaisesti läsnä. Siten esimerkiksi kotona internetin tai puhelimen kautta ostetut tavarat tai palvelut eivät kuulu kotimyynnin piiriin. Niihin sovelletaan etämyyntiä koskevaa lainsäädäntöä. Kotimyynnistä ei myöskään ole silloin kyse, jos tavaran tai palvelun arvo on alle 30 euroa.

Ennen kotimyyntisopimuksen tekemistä elinkeinonharjoittajan on annettava kuluttajalle muun muassa perustiedot maksuehdoista, elinkeinonharjoittajan yhteystiedoista, peruuttamisoikeuden käyttämiseen liittyvistä ehdoista sekä kulutushyödykkeen ominaisuuksista ja hinnasta veroineen ja muine kuluineen. Lisäksi kuluttajaa on informoitava mahdollisuudesta saattaa riita kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi. Elinkeinonharjoittajan on myös annettava kuluttajalle jäljennös sopimusvahvistuksesta tai allekirjoitetusta sopimuksesta paperilla tai tämän suostumuksella muulla pysyvällä tavalla.

Kuluttajalla on oikeus peruuttaa koti- tai etämyyntisopimus ilmoittamalla siitä esimerkiksi peruuttamislomakkeella viimeistään 14 päivän kuluttua joko palvelua koskevan sopimuksen tekemisestä tai tavaran vastaanottamisesta. Jos kuluttaja käyttää peruuttamisoikeuttaan, hänen on palautettava tavara viivytyksettä tai viimeistään 14 päivän kuluttua peruuttamisilmoituksen tekemisestä. Elinkeinonharjoittajalla on tällöin velvollisuus palauttaa kuluttajalta saamaan rahat viivytyksettä tai viimeistään 14 päivän kuluttua peruuttamisilmoituksen saapumisesta.

Vanhuksille tapahtuvassa kotimyynnissä elinkeinonharjoittajan on kiinnitettävä erityistä huomiota siihen, että vanhus ymmärtää, mistä kaupassa on kysymys, sillä muuten sopimus ei ole oikeudellisesti sitova. Elinkeinonharjoittaja ei myöskään tietoisesti saa käyttää hyväkseen esimerkiksi henkilön muistisairautta tai muuten iästä johtuvaa harkintakyvyn alenemista. Kuluttajariitalautakunnan ratkaisukäytännön mukaan tällaisessa tilanteessa kaupan tai sopimuksen purku on perusteltua.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa