Minilex - Lakipuhelin

Vakuutuksen etämyynti

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Mitä on vakuutuksen etämyynti?

Lain mukaan vakuutusten etämyynti on vakuutuksen tarjoamista kuluttajalle elinkeinonharjoittajan järjestämän etätarjontamenetelmän avulla, jossa sopimuksen tekemiseen ja markkinointiin ennen sitä, käytetään vain etäviestimiä. Etäviestimiä ovat muun muassa puhelin, posti, televisio ja internet.

Käytännössä vakuutusten etämyynti tarkoittaa sitä, että vakuutuksia tarjotaan puhelimitse tai internetissä siten, että osapuolet eivät ole yhtä aikaa läsnä samassa tilassa.

Kuluttajalle annettavat tiedot

Vakuutuksenantajan on annettava vakuutuksen hakijalle, eli ottajalle tai ostajalle vakuutustarpeen arvioimiseksi ja vakuutuksen valinnan kannalta tarvittavat tiedot. Näitä ovat tiedot vakuutusmuodoista, vakuutusmaksuista ja vakuutusehdoista. Lisäksi on annettava tietoa vakuutuksen rajoituksista ja huomioitava vakuutuksen hakijan harjaantuneisuus sijoittamisessa.

Laki asettaa kattavan ennakkotietojen antamisvelvollisuuden koskien elinkeinonharjoittajaa, eli vakuutuksenantajaa, vakuutusta sekä etäsopimusta. Elinkeinonharjoittajasta on muun muassa mainittava mihin rekistereihin se on merkitty ja tiedot elinkeinonharjoittajaa valvovasta valvontaviranomaisesta.

Vakuutuksesta on kerrottava sen pääominaisuudet. Vakuutuksesta lain mukaan annettavia ennakkotietoja ovat esimerkiksi vakuutuksesta perittävät maksut ja tieto siitä, että sijoitettu pääoma on mahdollista menettää. Lisäksi on mainittava muun muassa peruuttamisoikeudesta ja kuluttajan käytettävissä olevista oikeussuojakeinoista.

Ennakkotietojen toimittaminen

Vakuutuksenottajalle on annettava laissa määritellyt ennakkotiedot ja sopimusehdot hyvissä ajoin ennen vakuutussopimuksen tekemistä. Tiedot on annettava kuluttajalle henkilökohtaisesti, kirjallisesti tai sähköisellä tavalla, niin että ne voidaan kopioida muuttumattomina.

Mikäli vakuutussopimus tehdään kuluttajan pyynnöstä etäviestintä käyttämällä, eli esimerkiksi puhelimitse tai internetissä, ja tietoja ei voida antaa pysyvällä tavalla ennen sopimuksen tekemistä, tiedot voidaan antaa pysyvällä tavalla viipymättä sopimuksenteon jälkeen.

Tämä on vakuutusten etämyyntiä koskeva yleiskatsaus. Vakuutusten etämyyntiin liittyvissä yksityiskohtaisemmissa tai tulkintaa vaativissa kysymyksissä on syytä kääntyä lakimiehen puoleen.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa