Minilex - Lakipuhelin

Mitä tarkoitetaan etämyynnillä?

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Nykyisin on varsin yleistä, että kauppaa käydessä ostaja ja myyjä eivät ole samanaikaisesti läsnä. Tällöin on kyse etämyynnistä eli esimerkiksi nettikaupasta, puhelinmyynnistä tai postimyynnistä. Kuluttajan oikeuksien toteutumista etämyynnissä suojaavat kaupan peruuttamisoikeus sekä elinkeinonharjoittajan tiedonantovelvollisuudet.  Elinkeinonharjoittaja ei saa etämyynnissä sopimusehdoin heikentää kuluttajan turvaksi säädettyjä oikeuksia.

Etämyyntisopimuksella tarkoitetaan etämyyntiä varten luodussa myynti- tai palveluntarjoamisjärjestelmässä tehtävää kulutushyödykesopimusta. Etämyynnin tunnusmerkki on, että sopimus tehdään niin, etteivät sen osapuolet ole yhtä aikaa läsnä. Etämyyntisopimuksen tekemiseen käytetään yhtä tai useampaa etäviestintä, joilla tarkoitetaan puhelinta, postia, televisiota tai tietoverkkoa sekä yleisesti ottaen välineitä, jotka mahdollistavat sopimuksen tekemisen ilman osapuolten yhtäaikaista läsnäoloa. Myös rahoituspalveluita voidaan tarjota kuluttajille etämyynnin välityksellä.

On tärkeää muistaa, että tuotteen toimitustavalla ei ole merkitystä sen kannalta, onko kyseessä etämyynti. Ratkaisevaa on se, että sopimus on tehty edellä kerrotulla tavalla etänä. Näin ollen etämyynnissä toimitustapana voi olla esimerkiksi nouto myymälästä.

Etämyyntiä ei ole se, että kuluttaja on esimerkiksi puhelimitse pyytänyt lähikaupasta tuotteita toimitettavaksi kotiinsa, ja myyjä on suostunut tähän asiakaspalvelusyistä. Tällöin kyseessä ei ole myyjän erityisesti etämyyntiä varten järjestämä etätarjontamenetelmä. Esimerkiksi lääkärille puhelimitse tehdyssä ajanvarauksessa ei ole kyse etämyynnistä, sillä osapuolten on päästävä yksimielisyyteen sopimukseen sitoutumisesta ja sen sisällöstä ilman, että he tapaavat toisiaan henkilökohtaisesti.  Myöskään tavanomaista lehti-ilmoittelua ei pääsääntöisesti katsota etämyynniksi. 

Minilexin lakimiehet auttavat etämyyntiin liittyvissä kysymyksissä. 

 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa