Minilex - Lakipuhelin

Mikä on etämyynti

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Etämyynti on periaatteessa kotimyynnin vastakohta, koska kotimyyntisopimus syntyy myyjän ja ostajan ollessa saman aikaisesti läsnä muualla kuin elinkeinonharjoittajan toimitiloissa. Etämyynniksi luokitellaan kuluttajan ja myyjän välinen kauppa, kun sopimus syntyy jonkin etäviestimen, kuten internetin, välityksellä, milloin kuluttaja ja myyjä eivät ole samaan aikaan läsnä.

Kuluttajansuojalaissa on määritelty mitä etämyynti tarkoittaa. Sen mukaan etämyyntisopimuksella tarkoitetaan kulutushyödykesopimusta, joka tehdään sitä varten luodussa myynti- tai palveluntarjoajajärjestelmässä yhtä tai useampaa etäviestintä käyttäen ilman, että osapuolet ovat yhtä aikaa läsnä sopimusta solmittaessa. Etäviestin lain mukaan on puhelin, posti, televisio, tietoverkko tai muu väline, jota voidaan käyttää sopimuksen tekemiseen ilman, että osapuolten tulee olla yhtä aikaa läsnä. Osapuolten tulee saavuttaa yksimielisyys sekä sopimukseen sitoutumisesta että sopimuksen sisällöstä tapaamatta toisiaan henkilökohtaisesti. Esimerkiksi ajan varaaminen lääkärille taikka tavaran varaaminen kaupasta internetissä ei ole etämyyntiä.

Kuluttajariitalautakunta on ottanut kantaa etämyyntiin ratkaisullaan, jonka mukaan tuotteen toimitustavalla ei ole merkitystä etämyyntisopimuksen kannalta eli sopimus on etämyyntisopimus, jos itse sopimus on tehty etänä.

Etämyyntiä ei kuitenkaan ole, jos kuluttaja ottaa puhelimitse tai sähköpostitse yhteyttä lähikauppaan ja pyytää toimittamaan tuotteita kotiinsa, johon myyjä suostuu ne toimittamaan. Tällöin ei ole myyjän organisoimaa etämyyntitarjontamenetelmää. Tavanomainen lehti-ilmoituskaan ei muodosta etämyyntiä, vaikka se sisältäisi tarvittavat tiedot sopimuksen tekemiseksi, jos elinkeinonharjoittaja ei ole toimintaansa järjestänyt muuten etäsopimusten tekemistä varten.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa