Minilex - Lakipuhelin

Kunnianloukkauksesta voi vaatia kärsimyskorvausta

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Kunnianloukkaus

Joka

  1. esittää toisesta valheellisen tiedon tai vihjauksen siten, että teko on omiaan aiheuttamaan vahinkoa tai kärsimystä loukatulle taikka häneen kohdistuvaa halveksuntaa, taikka
  2. muuten kuin 1 kohdassa tarkoitetulla tavalla halventaa toista,

on tuomittava kunnianloukkauksesta sakkoon. 

Kunnianloukkauksesta tuomitaan myös se, joka esittää kuolleesta henkilöstä valheellisen tiedon tai vihjauksen siten, että teko on omiaan aiheuttamaan kärsimystä ihmiselle, jolle vainaja oli erityisen läheinen.

Kunnianloukkauksena ei pidetä arvostelua, joka kohdistuu toisen menettelyyn politiikassa, elinkeinoelämässä, julkisessa virassa tai tehtävässä, tieteessä, taiteessa taikka näihin rinnastettavassa julkisessa toiminnassa ja joka ei selvästi ylitä sitä, mitä voidaan pitää hyväksyttävänä.

Kunnianloukkauksena ei myöskään pidetä yleiseltä kannalta merkittävän asian käsittelemiseksi esitettyä ilmaisua, jos sen esittäminen, huomioon ottaen sen sisältö, toisten oikeudet ja muut olosuhteet, ei selvästi ylitä sitä, mitä voidaan pitää hyväksyttävänä.

Sananvapauden käyttö on turvattu jokaiselle, mutta sen väärinkäytöstä voi joutua rikosoikeudelliseen vastuuseen.

Tiedon tai vihjauksen tulee siis olla valheellinen ja teon tulee olla omiaan aiheuttamaan vahinkoa tai kärsimystä loukatulle tai häneen kohdistuvaa halveksuntaa.

Kunnianloukkauksessa edellytetään tahallisuutta.

Valheellinen tieto tai vihjaus voidaan esittää suullisesti, kirjallisesti kuvan tai sähköpostin kautta.

Muu loukkaaminen voi olla loukkaava mielipide, ele tai koskettelu.

Jos syyllistytään useaan henkilöihin kohdistuvaan kunnianloukkaukseen on kyse useista kunnianloukkausrikoksista. Vaikka ei mainitsisikaan nimeltä henkilöä, voi ”lempinimellä” mainittu henkilö olla tunnistettavissa, kuten ”maatilafarmarin tytär”.

Oikeushenkilöä voidaan loukata sen palveluksessa olevien luonnollisten henkilöiden kautta. Esimerkiksi voidaan vihjailla, että yrityksen hallituksen jäsenet ovat syyllistyneet rikokseen.

Poliitikkojen tulee sietää enemmän arvostelua kuin tavallisten kansalaisten. Mutta arvostelun täytyy kohdistua poliittisen toimintaan eikä hänen henkilöönsä.

Kuolleita ihmisiä koskevassa kunnianloukkauksessa kulunut aika on merkittävä. Mitä pidempi aika on kulunut sitä epätodennäköisempää on, että teko aiheuttaisia kärsimystä vainajan läheisille.

Kunnianloukkauksesta voi vaatia kärsimyskorvausta, mutta tulee valmistautua näyttämään se toteen eli, että vahinko aiheutui syytetyn menettelystä sekä aiheutuneen vahingon määrä. 

Koska kunnianloukkauksesta voidaan tuomita vain sakkoa ei rikoksen selvittämisessä voida suorittaa esim. kotietsintää.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa