Minilex - Lakipuhelin

Rikoslaki ja solvaaminen

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Solvaaminen on alun perin säädetty rangaistavaksi rikokseksi Suomen rikoslaissa, joka tuli voimaan vuonna 1889. Rikoslakia on kuitenkin jatkuvasti muokattu, ja solvaus poistettiin rikoslaista vuonna 2000, eikä se näin ollen ole rikoslain mukaan rikos. Nykyisin Suomen rikoslaki kuitenkin kieltää kunnianloukkauksen, jonka niin sanottu tunnusmerkistö eli rikoksen täyttymisen kriteerit osittain vastaavat solvausta.

Ennen vuotta 2000, solvaus oli osa rikoslakia, ja se oli lain mukaan kyseessä, kun joku muulla kuin herjaavalla tavalla loukkasi toista häväisevällä lauseella, uhkauksella, tai muulla halventavalla teolla. Jos solvaus tehtiin julkisesti tai painotuotteen, kirjoituksen tai kuvallisen esityksen kautta, jota syyllinen levitti tai levitytti, rangaistiin rikoksentekijää ankarammin.

Nykyisen rikoslain mukaan kunnianloukkaus on kyseessä, kun joku halventaa toista esimerkiksi esittämällä toisesta valheellisen tiedon tai vihjauksen niin, että teko on omiaan aiheuttamaan vahinkoa, kärsimystä tai halveksuntaa loukatulle. Rikoslaissa mainitaan kuitenkin poikkeuksia rikoksena pidettävään kunnianloukkaukseen. Rikoksena ei lain mukaan pidetä arvostelua, joka kohdistuu toisen menettelyyn politiikassa, elinkeinoelämässä, julkisessa virassa tai tehtävässä, tieteessä, taiteessa tai näihin rinnastettavassa julkisessa toiminnassa ja joka ei selvästi ylitä sitä, mitä voidaan pitää hyväksyttävänä. Kunnianloukkauksena ei myöskään pidetä yleiseltä kannalta merkittävän asian käsittelemiseksi esitettyä ilmaisua, jos sen esittäminen, huomioon ottaen sen sisältö, toisten oikeudet ja muut olosuhteet, ei selvästi ylitä sitä, mitä voidaan pitää hyväksyttävänä. Kunnianloukkaus on lain mukaan kyseessä myös, kun joku esittää kuolleesta henkilöstä valheellisen tiedon tai vihjauksen niin, että se on omiaan aiheuttamaan kärsimystä ihmiselle, jolle vainaja oli erityisen läheinen.

Kunnianloukkauksesta tuomitaan sakkoa, kun taas solvauksesta oli mahdollista tuomita sakkoa tai vankeutta kolme tai neljä kuukautta, riippuen teon julkisuudesta.

Voit kysyä lisää solvauksesta sekä kunnianloukkauksesta rikoslaissa lakimieheltä esimerkiksi soittamalla lakipuhelimeen.

 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


Selvitämme maksutta, tarvitseeko sinun maksaa lakikulujasi

Tiesitkö, että monissa asioissa lakikulusi ovat katettavissa kotivakuutuksen oikeusturvavakuutuksesta tai julkisesta oikeusavusta. Usein lakikulut voidaan myös vaatia vastapuolen maksettavaksi.

Lähettämällä yllä olevan tarjouspyynnön tai soittamalla asiakaspalveluun 0400 4111 43 saat:

  • maksuttoman selvityksen lakikuluistasi
  • maksuttoman alkukartoituksen asiaasi
  • halutessasi asiaasi erikoistuneen juristin maan kattavasta, laajasta juristiverkostosta.

Jos tarvitset vain lakineuvontaa, niin soitathan lakipuhelimeen 0600 12 450. Asiakaspalvelu ei anna lakineuvoja.


 

Selaa lakitietoa

 

[chatbot]