Minilex - Lakipuhelin

Rikoslaki ja kameravalvonta

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Kameravalvonta voi olla sallittua tai rikoslaissa rangaistavaksi säädettyä. Kielletyssä kameravalvonnassa on usein kyse salakatselu-nimisestä rikoksesta, jonka tarkoituksena on suojata yksityisyyttä muun muassa kotirauhan piiriin kuuluvilla alueilla sekä julkisrauhan suojaamilla, yleisöltä suljetuilla alueilla. Kameravalvonnan laillisuus on arvioitava jokaisen tapauksen kohdalta erikseen. Laillisuuden kannalta olennaista on, mitä käyttötarkoituksia varten ja millä tavalla valvontaa toteutetaan, kerrotaanko siitä valvonnan kohteille ja miten kuvatallenteita käsitellään. Kameravalvonnan laillisuudesta vastaa kameravalvonnan harjoittaja.

Lähtökohtaisesti kielletty kameravalvonta voi muuttua sallituksi, jos siihen saadaan kuvattavan henkilön vapaaehtoinen suostumus.

Kielletty kameravalvonta

Kiellettyä salakatselua on oikeudeton teknisellä laitteella, kuten kameralla, kotirauhan suojaamassa paikassa, käymälässä, pukeutumistilassa tai muussa vastaavassa paikassa oleskelevan henkilön katseleminen tai kuvaaminen. Vastaavasti kiellettyä on julkisrauhan suojaamilla, yleisöltä suljetuilla paikoilla olevien henkilöiden kuvaaminen näiden yksityisyyttä loukaten. Tällaisia tiloja ovat esimerkiksi yleisöltä suljetut liikehuoneistot, virastotilat ja kokoushuoneet. Myös tällaisen teon yritys ja valmistelu on rangaistavaa.

Salakatselu ja kameravalvonta on kiellettyä vain edellä mainituissa paikoissa. Suoja ei ulotu yleisille paikoille, joihin yleisöllä on vapaa pääsy. Merkitystä ei toisaalta ole sillä, kenen kotirauhan piirissä olevalla alueella oleskellaan suojan saamisen kannalta. Kotirauhan suojaamiin alueisiin kuuluvat esimerkiksi asuinhuoneisto ja hotellihuone, jossa henkilö majoittuu. Käymälöihin ja pukeutumistiloihin verrattavia tiloja ovat paikat, joissa harjoitetaan intiimejä, yksityisyyteen kuuluvia toimia. Tällaisia ovat esimerkiksi peseytymistilat ja tavaratalojen sovituskopit.

Salakatselulta ja oikeudettomalta kameravalvonnalta suojattuja paikkoja ovat myös sellaiset tilanteet ja paikat, joissa oleskelua ihmiset pitävät yksityiselämäänsä kuuluvana tai arkaluonteisena eri syistä. Tällaisia ovat esimerkiksi yksityiset tilaisuudet, muut yleisöltä suljetut kokoukset tai vaikkapa oleskelu sairaalassa.

Salakatselua koskevalla kiellolla on tarkoituksena yksityisyyden lisäksi suojata myös virastoissa ja toimistoissa työskentelevien rauhaa ja yksityisyyttä paikoissa, joihin yleisöllä ei ole pääsyä. Rangaistavuuden edellytyksenä julkisrauhan suojaamilla, yleisöltä suljetuilla paikoilla, on se, että salakatselu loukkaa henkilön yksityisyyttä. Kotirauhan piiriin kuuluvilla aluilla ja intiimitilojen ulkopuolella tätä edellytystä ei ole.

Kameravalvonta voi siis olla lain nojalla kiellettyä hyvin erilaisissa tilanteissa. Kameravalvonnan sallittavuutta on aina tarkasteltava tapauskohtaisesti, vastuu valvonnan lainmukaisuudesta on kameravalvonnan harjoittajalla. Salakatselusta voidaan tuomita sakkoon tai vankeuteen enintään yhdeksi vuodeksi. Salakatselun valmistelusta rangaistus voi olla sakkoa tai vankeutta enintään kuusi kuukautta.

Sallittu kameravalvonta

Tekninen katselu ja kuvaaminen yleisillä paikoilla ei ole rangaistavaa. Valvontakameroiden käyttö kaduilla sekä liikkeissä ja rakennuksissa, joihin yleisöllä on pääsy, ei ole rangaistavaa salaakaan tapahtuvana. Avointa kameravalvontaa ei kohdisteta erityisesti kehenkään, ja koska kameravalvonnan tavoitteena on rikollisuuden torjunta ja selvittäminen, se koetaan yksityisyyttä loukkaavasta luonteestaan huolimatta hyväksyttäväksi. Kameravalvontaa ei saa harjoittaa ilman, että siihen on olemassa asiallinen syy ja tarve. Turvallisuuden ja omaisuuden suojaaminen, rikosten ennalta ehkäiseminen sekä tapahtuneiden rikosten selvittäminen voivat olla perusteita kameravalvonnalle.

Salakatselua koskeva säännös ei rajoita valvontakameroiden käyttöä liiketiloissa sulkemisajan jälkeen, kun tarkkailu kohdistuu mahdollisiin luvattomasti kohteessa oleviin henkilöihin.

Työnantajan suorittamasta kameravalvonnasta työpaikalla on omat erityisehtonsa. Työnantaja saa asettaa työntekijän teknisen tarkkailun kohteeksi vain, mikäli siitä on sovittu yhteistoiminta- ja kuulemismenettelyssä. Työnantajan on määriteltävä työntekijöihin kohdistuvan teknisen valvonnan käyttötarkoitus ja siinä käytettävät menetelmät sekä tiedotettava työntekijöille teknisen valvonnan tarkoituksesta, käyttöönotosta ja siinä käytettävistä menetelmistä. Hyväksyttäviä syitä tallentavalle kameravalvonnalle ovat esimerkiksi työntekijöiden ja muiden tiloissa oleskelevien henkilökohtaisen turvallisuuden varmistaminen, omaisuuden suojaaminen, tuotantoprosessien valvominen sekä turvallisuutta, omaisuutta tai tuotantoprosessia vaarantavien tilanteiden ennaltaehkäiseminen tai selvittäminen. Kameravalvontaa ei kuitenkaan saa käyttää yksittäisen työntekijän tarkkailuun työpaikalla, eikä kameravalvontaa saa olla käymälässä, pukeutumistilassa tai muussa vastaavassa paikassa, henkilöstötiloissa tai työntekijän henkilökohtaiseen käyttöön osoitetussa työhuoneessa. Työntekijän työpisteeseen voidaan kohdistaa kameravalvontaa, jos se on välttämätöntä esimerkiksi ilmeisen väkivallan uhan vuoksi.

Kielletty kameravalvontakin voi olla sallittua, jos siihen saadaan loukatun suostumus. Tällöin teko ei ole enää oikeudeton. Esimerkiksi vieraana oleva henkilö voi sallia kuvatuksi tulemisen toisen henkilön kotona. Lisäksi kahdenvälisten keskustelujen videokuvaaminen salaa on yleensä sallittua niin koti- kuin julkisrauhankin piirissä, koska tällainen tallentaminen harvoin loukkaa toisen yksityisyyttä. Tällaisen videon näyttäminen muulle henkilölle voi tosin täyttää jonkin toisen rikoksen, esimerkiksi kunnianloukkauksen, tunnusmerkistön.

Laissa on voitu säätää poikkeuksia kielletystä salakatselusta tarkoin määritellyissä tilanteissa. Esimerkiksi poliisiviranomaisella voi tietyissä olosuhteissa olla oikeus tekniseen katseluun eli kotirauhan piirin kuvaamiseen ja tarkkailuun eräiden vakavien rikosten kohdalla.

 

 

» Suomen suurin lakipalvelu auttaa - Soita 0600 12 450 »


Vinkit

  • Kotirauhan piiriin kuuluvilla paikoilla kuvaaminen on kielletty ilman suostumusta
  • Kameravalvonta on sallittua perustellusta syystä. Perusteltua syytä on arvioitava tapauskohtaisesti

Varoitukset

  • Vastuu kameravalvonnan lainmukaisuudesta on sen harjoittajalla
  • Omassa kodissa vierailevia ei saa kuvata ilman heidän antamaansa suostumusta

 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


Selvitämme maksutta, tarvitseeko sinun maksaa lakikulujasi

Tiesitkö, että monissa asioissa lakikulusi ovat katettavissa kotivakuutuksen oikeusturvavakuutuksesta tai julkisesta oikeusavusta. Usein lakikulut voidaan myös vaatia vastapuolen maksettavaksi.

Lähettämällä yllä olevan tarjouspyynnön tai soittamalla asiakaspalveluun 0400 4111 43 saat:

  • maksuttoman selvityksen lakikuluistasi
  • maksuttoman alkukartoituksen asiaasi
  • halutessasi asiaasi erikoistuneen juristin maan kattavasta, laajasta juristiverkostosta.

Jos tarvitset vain lakineuvontaa, niin soitathan lakipuhelimeen 0600 12 450. Asiakaspalvelu ei anna lakineuvoja.


 

Selaa lakitietoa

 

[chatbot]