Minilex - Lakipuhelin

Kuluttajansuoja ja palautusoikeus etämyynnissä

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Kuluttajansuoja ilmenee etämyynnissä erityisesti kuluttajan oikeutena peruuttaa sopimus lain määrittelemien aikarajojen puitteissa. Palautusoikeudella viitataan lähtökohtaisesti edellä mainittuun kuluttajan oikeuteen perua kauppa, jolloin kuluttajan tulee myös palauttaa mahdollisesti vastaanottamansa tavara.

Kuluttajalla on etämyynnissä oikeus peruuttaa etämyyntisopimus viimeistään 14 päivän kuluttua palvelusopimuksen tai digitaalista sisältöä koskevan sopimuksen tekemisestä. Sopimus voidaan peruuttaa ilmoittamalla siitä peruuttamislomakkeella tai muulla yksiselitteisellä tavalla elinkeinonharjoittajalle.

Jos kuluttaja vastaanottaa tavaran, hänen tulee pitää se muuttumattomana ja vähentymättömänä siihen saakka, kunnes on päättänyt pitää tavaran. Jos kuluttaja tavaran käyttöönoton jälkeen haluaa peruuttaa kaupan, vastaa hän lähtökohtaisesti tavaran arvonalentumisesta. Jos peruuttamisoikeutta koskevien tietojen antaminen on laiminlyöty, ei kuluttajalla kuitenkaan lähtökohtaisesti ole velvollisuutta vastata arvonalennuksesta.

Etämyyntitilanteita säännellään pakottavan lainsäädännön turvin, jolloin laista poikkeava kuluttajan vahingoksi tehty sopimusehto on lähtökohtaisesti mitätön. Näin ollen elinkeinonharjoittaja ei voi etämyynnissä kieltää kuluttajalta mahdollisuutta kaupan peruuttamiseen ja tavaran palauttamiseen.

Kuluttajansuojaa koskevat kysymykset etämyyntitilanteissa tulee kuitenkin aina arvioida tapauskohtaisesti. Tämän vuoksi on vielä hyvä ottaa erikseen yhteyttä Minilexin lakimiehiin. 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa