Minilex - Lakipuhelin

Etämyynti ja kuluttajan oikeudet

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Etämyynnissä kaupan osapuolet eivät ole samanaikaisesti läsnä, vaan kauppa tapahtuu esimerkiksi internetin tai puhelimen välityksellä. Kuluttajan suojaksi kuluttajansuojalaissa on säädetty erityisiä oikeuksia, sillä kuluttajan mahdollisuudet arvioida esimerkiksi kaupan kohteen ominaisuuksia ovat etämyynnissä rajoitetummat kuin tavallisessa kaupankäynnissä. Säännökset ovat pakottavaa oikeutta eli elinkeinonharjoittaja ei saa etämyynnissä sopimusehdoin heikentää niitä. Kuluttajan vahingoksi koituvat kuluttajansuojalain vastaiset sopimusehdot ovat mitättömiä.

Kuluttajalla on oikeus peruuttaa etämyyntisopimus ilmoittamalla siitä peruuttamislomakkeella tai muulla yksiselitteisellä tavalla elinkeinonharjoittajalle viimeistään 14 päivän kuluttua sopimuksen tekemisestä tai kauppasopimuksessa tavaran vastaanottamisesta. Jos elinkeinonharjoittaja on laiminlyönyt velvollisuutensa antaa kuluttajalle peruuttamisoikeuden käyttämisehdot, peruuttamisaika päättyy 12 kuukauden kuluttua edellä mainitun 14 päivän määräajan päättymisestä taikka, jos elinkeinonharjoittaja korjaa puutteen tänä aikana, 14 päivän kuluttua päivästä, jona kuluttaja sai nämä tiedot.

On huomioitava, että kuluttajalla ei ole aina oikeutta peruuttaa etämyyntisopimusta. Ellei osapuolten välillä sovita toisin, kuluttajalla ei ole peruuttamisoikeutta mm. seuraavissa tilanteissa:

  • sopimus koskee tavaraa, joka valmistetaan kuluttajan vaatimusten tai selvästi henkilökohtaisten tarpeiden mukaisesti
  • sopimus koskee nopeasti pilaantuvaa tai luonteensa vuoksi toimituksen jälkeen toisiin tavaroihin erottamattomasti sekoittunutta tavaraa
  • sinetöitynä toimitettu tavara on avattu eikä sitä terveydellisistä tai hygieniasyistä voida palauttaa
  • sopimus koskee kiireellistä korjaus- tai huoltotyötä paikassa, jonne elinkeinonharjoittaja saapuu kuluttajan nimenomaisesta pyynnöstä
  • sinetöitynä toimitettu ääni- tai kuvatallenne taikka tietokoneohjelma on avattu
  • sopimus koskee yksittäisen sanoma- tai aikakauslehden toimittamista
  • sopimus koskee majoituksen tarjoamista muuhun kuin asumistarkoitukseen, tavaroiden kuljetusta, autonvuokrauspalvelua, ravintolapalvelua tai vapaa-ajanpalvelua ja sopimuksessa edellytetään suoritusta määrättynä ajankohtana tai määrätyn ajan kuluessa

Kuluttajan on palautettava vastaanottamansa tavara ja vastattava palauttamiskuluista viivytyksettä ja viimeistään 14 päivän kuluttua peruuttamisilmoituksen tekemisestä, jollei elinkeinonharjoittaja ole sitoutunut noutamaan tavaraa itse tai vastaamaan kuluista. Elinkeinonharjoittajan on viivytyksettä ja viimeistään 14 päivän kuluttua peruuttamisilmoituksen saatuaan palautettava kuluttajalta saadut suoritukset.

Kuluttajan oikeuksien toteutumista etämyynnissä edistää myös elinkeinonharjoittajalle asetettu laaja tiedonantovelvollisuus. Ennen etämyyntisopimuksen tekemistä elinkeinonharjoittajan on annettava kuluttajalle tieto esimerkiksi kulutushyödykkeen pääominaisuuksista ja kokonaishinnasta, sopimusehdoista sekä elinkeinonharjoittajan nimi ja yhteystiedot. Puhelinmyynnissä elinkeinonharjoittajan on heti puhelinkeskustelun alussa ilmoitettava nimensä ja puhelun kaupallinen tarkoitus. Kaupankäyntiä harjoittavalla verkkosivustolla on ilmoitettava selkeästi mahdollisista toimitusrajoituksista sekä siitä, mitkä maksuvälineet hyväksytään.

Minilexin lakimiehet auttavat mielellään etämyyntiin ja kuluttajan oikeuksiin liittyvissä kysymyksissä.

 

 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa