Minilex - Lakipuhelin

Etämyynti ja kotimyynti

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Etämyynnillä tarkoitetaan tilannetta, jolloin kauppasopimus syntyy jotakin tai joitakin etäviestimiä – esimerkiksi internetiä, sähköpostia, tekstiviestiä, puhelinta, televisiota tai postimyyntiluetteloa – käyttämällä. Kotimyynnistä taas puhutaan silloin, kun sopimus tai sitä koskeva tarjous tehdään muualla kuin elinkeinonharjoittajan toimitiloissa osapuolten ollessa samanaikaisesti läsnä.

Ennen kotimyyntisopimuksen tekoa kuluttajalle on annettava ennakkotiedot myytävästä tuotteesta tai palvelusta sekä myyjän yhteystiedoista paperilla tai muulla pysyvällä tavalla sekä peruuttamislomake. Kun sopimus on solmittu, kuluttajan on myös saatava jäljennös sopimusvahvistuksesta paperilla tai kuluttajan suostuessa, muulla pysyvällä tavalla.

Etämyynnissä elinkeinonharjoittajan on toimitettava vahvistus kaupasta kuluttajalle kohtuullisessa ajassa, jonka on oltava viimeistään silloin, kun tavara luovutetaan ostajalle tai ennen kuin palvelun suorittaminen aloitetaan.

Kuluttajalla on kotimyyntikaupassa 14 päivän peruuttamisoikeus, eikä hänen tarvitse ilmoittaa syytä peruutukselle. Etämyynnissä peruuttamisoikeudelle on asetettu tiettyjä rajoituksia. Kun koti- tai etämyyntisopimus peruutetaan, kuluttajan on viimeistään 14 päivän kuluttua peruuttamisilmoituksen tekemisestä palautettava kaupan kohteena ollut tavara myyjälle, ellei myyjä ole sitoutunut noutamaan sitä. Elinkeinonharjoittajan ei tarvitse palauttaa tuotteen hintaa ennen kuin hän on vastaanottanut palautetun tavaran.

Kun koti- tai etämyyntisopimus peruutetaan, siihen mahdollisesti sisältyvä luotto- tai vakuutussopimus peruuntuu samalla automaattisesti. Elinkeinonharjoittaja ei voi rajoittaa peruuttamisoikeutta muilla kuin lain perusteilla. Peruuttamisoikeutta ei ole esimerkiksi silloin kun palvelu on kokonaan suoritettu, tai digitaalisen sisällön toimittaminen sähköisesti on aloitettu ennen peruuttamisajan päättymistä kuluttajan pyynnön tai suostumuksen johdosta, ja kuluttajalle on ilmoitettu peruuttamisoikeuden puuttumisesta tällaisessa tapauksessa.

Oleellista on myös se, että ellei elinkeinonharjoittaja ole ennen sopimuksen tekemistä antanut kuluttajalle tietoja lisäkuluista tai muista kustannuksista, ei kuluttajan tarvitse sellaisia kuluja maksaa. Sähköisesti tehtävässä sopimuksessa elinkeinonharjoittajan on myös selkeästi varmistettava, että kuluttaja hyväksyy kauppaan liittyvän maksuvelvollisuuden. Ilman nimenomaista hyväksyntää kuluttaja ei ole sidottu sopimukseen.

Kuluttajalla on mahdollisuus vedota sopimuksen sitomattomuuteen viimeistään vuoden kuluttua sopimuksen teosta. Tämän jälkeen elinkeinonharjoittajalla on 30 päivää aikaa palauttaa kuluttajalta saamansa maksusuoritukset sekä korvata kuluttajalle tavaran palauttamisesta aiheutuneet kulut.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa