Minilex - Lakipuhelin

Etämyynnin ennakkotiedot

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Etämyynnissä ennakkotiedot ja peruuttamislomake on annettava tai asetettava kuluttajan saataville etäviestimelle soveltuvalla tavalla ja selkeästi.

Etämyynti tapahtuu myynti- tai palveluntarjontajärjestelmässä, ilman että osapuolet ovat yhtä aikaa läsnä. Etämyyntisopimuksen tekemiseen voidaan käyttää yhtä tai useampaa etäviestintä. Etäviestimiä ovat puhelin, posti, televisio, tietoverkko ja muu väline, jonka avulla sopimus voidaan tehdä ilman, että osapuolet ovat läsnä yhtä aikaa.

Lain mukaan elinkeinonharjoittajan on annettava kuluttajalle seuraavat ennakkotiedot ennen etämyyntisopimuksen solmimista:

 • kulutushyödykkeen pääominaisuudet
 • elinkeinonharjoittajan nimi
 • elinkeinonharjoittajan osoite sijoittautumisvaltiossa sekä edustamansa toisen elinkeinonharjoittajan nimi ja osoite
 • elinkeinonharjoittajan puhelin- ja faksinumero sekä sähköpostiosoite, mikäli sellainen on käytettävissä
 • toimipaikan osoite, johon kuluttaja voi toimittaa valituksensa
 • kulutushyödykkeen hinta veroineen tai hinnan määräytymisen perusteet
 • kokonaishintaan sisältymättömät toimituskulut tai muut kulut
 • etäviestimen käyttämisestä aiheutuvat perushintaa suuremmat kulut
 • maksua, toimitusta ja sopimuksen täyttämistä koskevat ehdot sekä valituksia koskevat käytännöt
 • peruuttamisoikeuden käyttämisen ehdot, määräajat ja menettelyt
 • vastuu peruuttamiskustannuksista
 • tieto velvollisuudesta korvata ennen peruuttamisajan päättymistä suoritetun palvelun suorittaneelle elinkeinonharjoittajalle kohtuullinen korvaus
 • tieto peruuttamisoikeuden puuttumisesta tai peruuttamisoikeuden menettämisen aiheuttavista olosuhteista
 • tieto lakisääteisestä virhevastuusta
 • tieto asiakastuesta, muista kaupan jälkeisistä palveluista ja takuusta
 • tieto käytännesääntöjen olemassaolosta
 • sopimuksen kesto tai tieto toistaiseksi voimassaolevan sopimuksen päättämisen ehdoista tai automaattisesta jatkamisesta
 • kuluttajaa koskevien sopimusvelvoitteiden vähimmäiskesto
 • tieto edellytetyistä rahoitusta koskevista vakuuksista 
 • digitaalisen sisällön toimivuus laitteistojen ja ohjelmistojen kanssa
 • tieto mahdollisuudesta saattaa sopimusta koskeva riita kuluttajariitalautakunnan tai muun vastaavan elimen käsiteltäväksi

 

Mikäli sähköisesti tehtävässä etämyyntisopimuksessa asetetaan kuluttajalle maksuvelvollisuus, kuluttajalle on selkeästi ja välittömästi ennen tilauksen tekemistä ilmoitettava kulutushyödykkeen pääominaisuudet, kokonaishinta, hintaan sisältymättömät toimitus- ja muut kulut, sopimuksen kesto, toistaiseksi voimassaolevissa sopimuksissa sopimuksen päättämisen ehdot sekä tieto sopimuksen jatkamisesta automaattisesti. Lisäksi on ilmoitettava sopimusvelvoitteen vähimmäiskesto.

Siinä tapauksessa, että etämyyntisopimuksen tekemiseen käytetään etäviestintä, jossa on rajatusti tilaa tietojen esittämiseen on elinkeinonharjoittajan annettava tiedoksi ainakin kulutushyödykkeen pääominaisuudet, elinkeinonharjoittajan nimi, hyödykkeen kokonaishinta, toimitus- ja muut kulut, peruuttamisoikeuden käyttämistä koskevat ehdot, sopimuksen kesto ja toistaiseksi voimassaolevissa sopimuksissa sopimuksen päättämisen ehdot sekä tieto sopimuksen jatkamisesta automaattisesti.

 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa