Minilex - Lakipuhelin

14 päivän peruuttamisoikeus

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Kuluttajalla on oikeus peruuttaa koti- tai etämyyntisopimus ilmoittamalla siitä peruuttamislomakkeella tai muulla yksiselitteisellä tavalla elinkeinonharjoittajalle viimeistään 14 päivän kuluttua. 14 päivän peruuttamisoikeus alkaa kulua palvelusopimuksen tai sähköisesti toimitettavaa digitaalista sisältöä koskevan sopimuksen tekemisestä, kauppasopimuksessa tavaran tai viimeisen tavaraerän vastaanottamisesta taikka, jos kyse on tavaroiden säännöllisestä toimittamisesta, ensimmäisen tavaraerän vastaanottamisesta. Jos kuluttajalla on koti- tai etämyyntisopimuksen mukaan peruuttamisoikeus, hänelle on annettava peruuttamislomake sekä peruuttamisoikeuden käyttämistä koskevat ehdot, määräajat ja menettelyt.

Kotimyyntisopimuksella tarkoitetaan yleisesti sopimusta, joka tehdään tai jota koskevan tarjouksen kuluttaja tekee muualla kuin elinkeinonharjoittajan toimitiloissa osapuolten ollessa samanaikaisesti läsnä. Säännöksiä kotimyynnistä ei sovelleta, jos kulutushyödykkeen hinta on pienempi kuin 30 euroa. Etämyyntisopimuksella tarkoitetaan etämyyntiä varten luodussa myynti- tai palveluntarjontajärjestelmässä tehtävää kulutushyödykesopimusta, joka tehdään ilman, että osapuolet ovat yhtä aikaa läsnä ja jonka tekemiseen käytetään vain yhtä tai useampaa etäviestintä.

Jos elinkeinonharjoittaja on laiminlyönyt velvollisuutensa antaa kuluttajalle tiedot peruuttamisoikeuden käyttämistä koskevista ehdoista, määräajoista ja menettelystä, peruuttamisaika päättyy 12 kuukauden kuluttua tavallisen 14 päivän peruuttamisoikeuden päättymisestä. Jos elinkeinonharjoittaja kuitenkin korjaa puutteen tämän 12 kuukauden aikana, peruuttamisaika päättyy 14 päivän kuluttua päivästä, jona kuluttaja sai tiedot peruuttamisoikeuden käyttämistä koskevista ehdoista, määräajoista ja menettelystä.

Jos elinkeinonharjoittaja tarjoaa kuluttajalle mahdollisuuden ilmoittaa peruutuksesta verkkosivustonsa kautta, elinkeinonharjoittajan on ilmoitettava tällä tavoin toimitetun peruuttamisilmoituksen saapumisesta kuluttajalle viipymättä pysyvällä tavalla.

Eräissä tilanteissa palvelun suorittaminen on mahdollista ennen peruuttamisajan päättymistä. Muuta kuin digitaalista sisältöä koskevan palvelun suorittaminen voidaan aloittaa ennen mahdollisen peruuttamisajan päättymistä, jos kuluttaja on tehnyt tätä koskevan nimenomaisen pyynnön. Kotimyynnissä pyyntö on tehtävä pysyvällä tavalla. Digitaalisen sisällön toimittaminen sähköisesti voidaan aloittaa ennen mahdollisen peruuttamisajan päättymistä, jos kuluttaja on antanut siihen nimenomaisen ennakkosuostumuksensa.

Kuluttajansuojalakiin on listattu rajoituksia peruuttamisoikeudesta. Näitä rajoituksia palvelujen tai tavaroiden peruutusoikeudesta sovelletaan, ellei myyjän ja kuluttajan kesken ole toisin sovittu. Tällaisesta peruuttamisoikeuden puuttumisesta tulisi kertoa kuluttajalle. Peruuttamisoikeutta ei esimerkiksi ole, jos sopimus koskee tavaraa, joka valmistetaan kuluttajan vaatimusten mukaisesti, jos sopimus koskee kiireellistä korjaus- tai huoltotyötä paikassa, jonne elinkeinonharjoittaja saapuu kuluttajan nimenomaisesta pyynnöstä tai jos sinetöitynä toimitettu ääni- tai kuvatallenne taikka tietokoneohjelma on avattu. 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa