Minilex - Lakipuhelin

Reklamaatiovelvollisuus viivästyksen yhteydessä


>> Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 >>

Viivästystilanteissa ostajan ei tarvitse tehdä varsinaista reklamaatiota. Kuluttajalla on kuitenkin oikeus vaatia suorituksen täyttämistä. Vaatimuksen esittämisen viivyttely kohtuuttoman kauan aiheuttaa sen, että oikeus vaatimuksen esittämiseen menetetään. Kohtuullisen ajan arvioinnissa otetaan huomioon muun muassa se, millainen tavara on laadultaan, myyjän käyttäytyminen sekä muut olosuhteet.

Eräitä kuluttajapalvelussopimuksia koskee säännös, jonka mukaan kuluttaja tilaajana ei saa purkaa sopimusta eikä vaatia vahingonkorvausta viivästyksen vuoksi ellei hän kohtuullisessa ajassa luovutuksesta tiedon saatuaan ilmoita toimeksisaajalle, että hän purkaa sopimuksen tai haluaa vaatia vahingonkorvausta. Jos tilaaja purkaa sopimuksen, hän ei kuitenkaan ole velvollinen erikseen ilmoittamaan vahingonkorvausvaatimuksesta.

Emme vastaa vahingoista, joihin näiden tietojen perusteella on ryhdytty tai oltu ryhtymättä.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

 

Selaa lakitietoa