Minilex - Lakipuhelin

Tavaran asentamis- ja ohjevirhe


>> Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 >>

Kun tavaran on asentanut myyjä tai joku muu hänen lukuunsa, tavarassa on virhe, jos se virheellisen asentamisen tai kokoonpanon takia poikkeaa lajiltaan, määrältään, laadultaan, muilta ominaisuuksiltaan tai pakkaukseltaan siitä, mitä voidaan katsoa sovitun. Tavaran asentamisen tai kokoonpanon on tullut sisältyä kauppaa koskevaan sopimukseen.

Tavarassa on myös virhe, jos sen yhteydessä ei luovuteta ostajalle sellaisia ohjeita, jotka ovat tarpeen tavaran asentamista, kokoonpanoa, käyttöä, hoitoa tai säilytystä varten. Jos tavaran asennus- ja kokoonpanotoimenpiteet eivät kuulu kuluttajalle, näitä koskevia ohjeita ei tarvitse luovuttaa hänelle. Myyjän on kuitenkin annettava kuluttajalle sellaiset tavaran normaaliin hyväksikäyttöön liittyvät tekniset tiedot ja käyttöohjeet, jotka tyypillisesti ovat tarpeen tavaran ostajalle. Vieraskielisten ohjeiden voidaan vain poikkeuksellisesti katsoa olevan riittävät.

Emme vastaa vahingoista, joihin näiden tietojen perusteella on ryhdytty tai oltu ryhtymättä.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

 

Selaa lakitietoa