Minilex - Lakipuhelin

Hinnanalennus vai kaupan purku kuluttajankaupassa?


>> Lakipuhelin neuvoo vuosien kokemuksella - Soita 0600 12 450 >>

Mikäli kuluttajankaupassa kohdataan tilanne, jossa virheen korjaaminen tai vastaavasti virheettömän tavaran toimittaminen ei ole syystä tai toisesta mahdollista, kuluttajalla eli ostajalla on mahdollisuus vaatia hinnanalennusta, joka vastaa virhettä tai viimesijaisesti kaupan purkamista. Oikeus kaupan purkamiseen tai hinnanalennukseen voi syntyä myös sillä perusteella, että oikaisua ei ole suoritettu joko kohtuullisen ajan kuluessa tau muutoin säädetyn tavan mukaisesti. Olennaista on huomata se, että oikeus kaupan purkamiseen on olemassa vain tilanteissa

Hinnanalennus tulee kyseeseen muun muassa silloin, kun tavara on sinänsä käyttökelpoinen myös virheellisenä, mutta on nähtävissä ja arvioitavissa tuotteen arvon alentuneen virheen seurauksena. Myös sellaisen tuotteen tuotteessa olevan vähäisen virheen myötä, jonka merkitys on ostajalle kokonaisuuden kannalta vähäinen (muun muassa pintavika), voidaan päätyä hinnanalennukseen. Virheen korjaaminen saattaa myös aiheuttaa myyjälle kohtuuttomia kustannuksia verrattuna tavaran todelliseen arvoon (tavaran arvo saattaa esimerkiksi kohota huomattavastikin alkuperäistä arvoa suuremmaksi korjaamisen myötä), jolloin hinnanalennukseen turvautuminen saattaa osoittautua parhaaksi vaihtoehdoksi.

Hinnanalennuksen tulee vastata suuruudeltaan kyseessä olevaa virhettä. Hinnanalennukseen suuruus tulee useimmissa tapauksissa arvioiduksi ottamalla huomioon virheen olennaisuus muun muassa tavaran vaihto- tai käyttöarvon tai ulkonäön kannalta. Hinnanalennuksen suuruuden selvittämiseksi voi olla hyödyllistä verrata virheellisen tavaran todellista arviota siihen arvoon, joka tavaralla olisi ilman virhettä. Mikäli kuluttaja on jo toiminut oma-aloitteisesti ja korjauttanut tavaran, hinnanalennuksen suuruus on lähtökohtaisesti pääteltävissä kuluttajalle koituneesta laskusta.

Hinnanalennuksen muuttaminen lahjakortiksi on kiellettyä, mikäli kuluttaja ei anna tähän suostumustaan. Mikäli virheen korvaaminen hinnanalennusta hyödyntämällä ei ole mahdollista, kaupan purkua on usein pidettävä viimeisenä vaihtoehtona ja hyvityskeinona.

Kaupan purkaminen on viimesijainen keino ja sen vaatiminen on mahdollista vain tilanteissa, joissa tavaran virhe ei ole vähäinen, eikä virheen hyvittäminen muita keinoja hyödyntäen ole mahdollista. Vähäisenä virheenä on pidettävä muun muassa sellaista virhettä, joka on suhteellisen nopeasti ja vaivattomasti korjattavissa.

Kun kauppa purkautuu, myyjällä on velvollisuus rahojen palauttamiseen silloin, kun asiakas palauttaa myyjälle kyseessä olevan tavaran. Mikäli asiakas on saanut tavarasta selvästi havaittavaa hyötyä silloin, kun asiakas on voinut käyttää laitetta sille ominaisella tavalla ennen kuin vika tai virhe on ilmennyt, myyjällä saattaa olla oikeus pidättää palautettavasta kauppahinnasta jokin tietty osa.

Virheestä aiheutuvat seuraukset etenevät siten lievemmästä kovempaan seuraamukseen, hinnanalennuksesta kaupan purkamiseen. Ennen varsinaisiin toimiin ryhtymistä on selvitettävä mahdolliset muut vaihtoehdot. Ennen hinnanalennusta on arvioitava virheen korjaamisen tai vastaavasti virheettömän tuotteen toimittamisen mahdollisuudet ja ennen kaupan purkua hinnanalennuksen mahdollisuus. Lähtökohtaisesti kuluttajalla on myös oikeus vahingonkorvaukseen sen vahingon perusteella, jonka tavaran virheestä on aiheutunut. Tavaran virheeseen liittyvät tilanteet saattavat herättää paljon kysymyksiä, jolloin on hyvä kääntyä asiantuntevan lakimiehemme puoleen.

Soittamalla lakipuhelimeen saatat säästää helposti jopa tuhansia euroja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

 

Selaa lakitietoa