Minilex - Lakipuhelin

Ylimääräinen tieto todisteena - KKO:2007:58

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

  • Oikeudenkäyntimenettely
    Todistelu
    Tekninen kuuntelu
    Rikoksentekijän suojeleminen

Tapauksessa oli annettu lupa tekniseen kuunteluun törkeän huumausainerikoksen selvittämiseksi. Kuuntelun yhteydessä oli tallennettu keskustelu, josta kävi ilmi, että oli syytä epäillä B:n syyllistyneen murhaan. A:ta sen sijaan oli syytä epäillä rikoksentekijän suojelemisesta. A:n osalta kyse oli ylimääräisestä tiedosta. Ongelma asiassa oli A:n osalta asian todistelu. Murhaa epäiltäessä kuuntelun yhteydessä saa tallentaa ja rekisteröidä keskusteluja. Sen sijaan rikoksentekijän suojelemisen osalta keskustelut tulisi hävittää alkuperäisen rikoksen tultua lainvoimaiseksi. Huumausainerikos oli siis tullut jo lainvoimaiseksi. Käräjäoikeus tuomitsi B:n murhasta, mutta hylkäsi A:n osalta syytteet näytön puuttumisen johdosta. Käräjäoikeus ei hyväksynyt kuuntelutallennetta todisteeksi. Hovioikeus arvioi asiaa toisin ja hyväksyi tallenteen käytön. Hovioikeus palautti asian käräjäoikeuden käsiteltäväksi. Samaan aikaan A ja B nostivat kanteen kuunteluluvan kumoamiseksi. Eri hovioikeus lopulta kumosi alkuperäisen kuunteluluvan. Korkein oikeus siis arvioi asiassa sitä, saiko rikoksentekijän suojelemisesta epäiltyä vastaan käyttää todisteena tallennetta, joka oli hankittu mahdollisesti lain vastaisesti, ja toisaalta saiko tallennetta käyttää, vaikka alkuperäinen tieto oli saatu eri rikosepäilyn yhteydessä.

Kysymys oli pitkälti edellä mainitun ylimääräisen tiedon käsitteestä ja sen käyttämisestä todisteena. Korkein oikeus totesi, että ylimääräisen tiedon käyttäminen todisteena ei ole lähtökohtaisesti kiellettyä, mutta oikeus voi kieltää sellaisen käytön. Punnittavaksi tuli epäillyn oikeus yksityiselämään ja viestinnän suojaan. Toisaalta todisteen hyväksymisen puolesta puhui vakavien rikosten selvittämisintressi ja rikosoikeudellisen järjestelmän uskottavuus. A:lla oli mahdollisuus oikeudenkäynnissä esittää tallenteen todistusarvoon kohdistuvia väitteitä ja käyttää todistajia. Tässä tapauksessa korkein oikeus päätyi siihen, että ylimääräistä tietoa sai käyttää todisteena. Koska perustelut ovat hyvin tapauskohtaiset, ei ratkaisusta voi liikaa päätellä, miten jatkossa ylimääräiseen tietoon suhtaudutaan todisteena. 


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät tapaukset


 

Selaa lakitietoa