Minilex - Lakipuhelin

KKO:2016:97

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

  • Hätävarjelu
    Hätävarjelun liioittelu
    Tappo
    Todistelu
    Näytön arviointi

Tapauksessa kyse oli näytön arvioinnista hätävarjelutilanteessa. Siinä A oli tappanut B:n lyömällä tätä veitsellä rintaan. A kertoi puolustaneensa itseään B:n yritettyä raiskata hänet. Kysmys oli näytön arvioinnista ja siitä, oliko tekoa pidettävänä hätävarjeluna tai hätävarjelun liitoitteluna. Syyttäjä vaati A:lle rangaistusta taposta kertoen, että A oli tahallisesti tappanut B:n tämän asunnossa lyömällä B:tä kerran veitsellä rintaan. 

Käräjäoikeus katsoi A:n ylittäneen sen voiman, mitä hätävarjelu olisi edellyttänyt ja katsoi tapauksessa olleen kyse hätävarjelun liioittelusta. Hovioikeus ei katsonut A:n kertomusta hätävarjelusta uskottavana ja oli sitä mieltä, ettei kyse ole hätävarjelusta tai sen liioittelusta. Hovioikeus katsoi A:n syyllistyneen tappoon. 

Hätävarjelutilanteen puolesta puhui muun muassa se seikka, että B oli aikaisemmin tuomittu lapsen seksuaalisesta hyväksykäytöstä ja raiskauksen yrityksestä. Korkein oikeus totesi A:n kuvailevan B:n menettelyn vastaavan B:n aiemmin tekemiä rikoksia. A:n kyseisenä iltana ennen epäiltyä tappoa soittamista puheluista päätellen A on vaikuttanut hätääntyneeltä. Myös B:n asento tämän löytyessä asunnosta tuki A:n kertomaa tapahtumainkulkua. Korkein oikeus katsoi A:lla ollut perusteltu aihe uskoa B:n aikovan raiskata hänet. Kysymys oli ollut sellaisesta oikeudettomasta hyökkäysksestä, jota vastaan A:lla oli oikeus puolustautua. A:lla ei ollut kuitenkaan oikeutta käyttää puolustukseen väkivaltaa, joka todennäköisesti johtaisi B:n kuolemaan.

Korkeimman oikeuden mukaan teko oli ylittänyt sen, mitä voidaan pitää olosuhteisiin nähden puolustettavana ja kysymys oli siten hätävarjelun liioittelusta. Tapahtumat eivät kuitenkaan olleet sellaiset, että A olisi ollut perusteltua vapauttaa kokonaan rangaistusvastuusta. Korkein oikeus katsoi A:n saattaneen uskottavaksi väitteensä siitä, että kyseessä oli puolustustilanne B:n oikeudetonta hyökkäystä vastaan. Korkein oikeus tuomitsi A:n hätävarjelun liitoitteluna tehdystä taposta 5 vuodeksi vankeuteen. 


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät tapaukset


 

Selaa lakitietoa

 

[chatbot]