Minilex - Lakipuhelin

KKO:2016:88 - Anonyymi todistelu tilanteessa, jossa todistajina poliiseja

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

  • Todistelu
    Anonyymi todistelu

Syyttäjät ovat käräjäoikeudessa pyytäneet, että neljää henkilöä kuullaan Helsingin hovioikeudessa vireillä olevassa, törkeää huumausainerikosta koskevassa asiassa todistajina siten, ettei heidän henkilöllisyytensä tai yhteystietonsa paljastu (anonyymi todistelu). Henkilöt ovat toimineet Alankomaissa tarkkailupoliiseina, ja he ovat pyytäneet, että heitä kuullaan anonyymeinä todistajina. He vetosivat siihen, että jos heidän henkilöllisyytensä paljastuu, he eivät voi enää toimia tehtävässään. Lisäksi tarkailtu rikollisjärjestö oli paljastettu ja olisi mahdollista, että se kostaisi tarkkailijoille tai heidän perheilleen.

Käräjäoikeus oli neljällä eri ratkaisulla syyttäjien hakemuksesta päättänyt, että neljää todistajaa voidaan kuulla hovioikeudessa vireillä olevassa rikosasiassa anonyymisti. Hovioikeus oli hyväksynyt käräjäoikeuden lopputuloksen. Molempien oikeusasteiden mukaan olemassa oli riittävän konkreettinen syy tarkkailijoiden henkilöllisyyden suojaamiselle, sillä heidän henkilöllisyytensä paljastaminen olisi omiaan saattamaan heidät henkeen tai terveyteen kohdistuvan vakavan uhan vaaraan.

Julkinen asiamies valitti hovioikeuden ratkaisusta Korkeimpaan oikeuteen. Ratkaisussaan Korkein oikeus keskittyi arvioimaan, oliko anonyymi todistelu välttämätöntä todistajan ja hänen läheistensä suojaamiseksi henkeen tai terveyteen kohdistuvalta vakavalta uhalta. Lain esitöissä anonyymia todistelua on pidetty viimekätisenä todistajansuojelukeinona, koska se rajoittaa oleellisesti vastaajan puolustautumismahdollisuuksia. Korkein oikeus käsitteli perusteluissaan kotimaisen lainsäädännön lisäksi Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen oikeuskäytäntöä, jossa on suhtauduttu poliisitodistajille oikeudenkäynnissä myönnettävään anonymiteettiin pidättyvästi. Korkein oikeus ei löytänyt tapauksessa riittävän konkreettista ja objektiivista selvitystä siitä, että kyseiset poliisivirkamiehet tai heidän läheisensä joutuisivat todistajien ammatin ja heidän tekemiensä virkatoimien vuoksi vakavasti uhatuiksi. Se, että poliisien mahdollisuus harjoittaa ammattia jatkossa vaikeutuu, ei ole Korkeimman oikeuden mukaan relevantti peruste, sillä sitä ei ole Suomen lainsäädännössä säädetty perusteeksi anonyymille todistelulle. Korkein oikeus siis kumosi hovioikeuden päätöksen ja totesi, ettei perusteita anonyymille todistelulle ole.

Ratkaisullaan Korkein oikeus vahvisti anonyymin todistelun poikkeuksellisuutta ja viimesijaisuutta. Väkivallan uhasta tulee olla todella selkeää ja objektiivista näyttöä, että anonymiteetti voidaan myöntää todistajalle. Poliisit eivät ole erityisasemassa suhteessa muihin todistajiin.


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi




Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät tapaukset


 

Selaa lakitietoa

 

[chatbot]