Minilex - Lakipuhelin

Todistajan kuuleminen puhelimitse - KKO:2013:68

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

  • Todistelu
    Puhelinkuulustelu
    Oikeudenkäyntimenettely
    Painava syy

Tapauksessa käräjäoikeus oli kuullut liikenneturvallisuuden vaarantamista koskevan asia pääkäsittelyssä tuolloin sairaana ollutta todistajaa puhelimitse ja perusti näyttöratkaisunsa tähän kertomukseen. Tapauksen käsittelyssä Korkeimmassa oikeudessa oli kyse siitä, oliko tällainen todistajan kuuleminen uskottavaa ja soveliasta eli oliko käräjäoikeus menetellyt virheellisesti kuullessaan todistajaa puhelimitse ja ratkaissut asian tämän perusteella. Hovioikeus ei kuitenkaan myöntänyt jatkokäsittelylupaa ja jätti käräjäoikeuden ratkaisun pysyväksi.

Oikeudenkäymiskaaren mukaan todistajaa on kuultava henkilökohtaisesti läsnä olevana pääkäsittelyssä. Todistajaa voidaan kuitenkin kuulla pääkäsittelyssä puhelimitse, jos tuomioistuin harkitsee tämän soveliaaksi, muun muassa silloin, jos todistaja ei sairauden vuoksi voi saapua pääkäsittelyyn henkilökohtaisesti. Tuomioistuimella on tapauskohtaista harkintavaltaa siinä, onko puhelimitse kuuleminen soveliasta.

Korkein oikeus katsoi, että tapauksessa syytteessä kuvatun teon mahdollinen lukeminen vastaajan syyksi on käräjäoikeudessa riippunut asiassa kuultaviksi nimettyjen kolmen henkilön kertomuksista. Kaikki kolme henkilöä olivat olleet henkilökohtaisesti tapahtumapaikalla. Puhelimitse annetun kertomuksen sisältö on tukenut syytettä, kun taas tuomioistuimessa henkilökohtaisesti kuultujen henkilöiden kertomukset ovat tukeneet syytteen hylkäämistä. Kertomukset ovat näin ollen olleet keskenään ristiriitaisia. Korkein oikeus katsoi, että mahdollisuudet arvioida puhelimitse kuullun todistajan kertomuksen uskottavuutta ovat olleet riittämättömät. Korkein oikeus katsoi, ettei todistajan kuuleminen puhelimitse ole näin ollen ollut soveliasta. Korkein oikeus katsoi lisäksi, että käräjäoikeuden menettely vastaanottaessaan ja arvioidessaan todistelua on ollut selvästi virheellinen ja jatkokäsittelyluvan myöntämiselle hovioikeudessa olisi ollut oikeudenkäymiskaaren mukainen painava syy.

Korkein oikeus kumosi hovioikeuden päätöksen ja myönsi A:lle jatkokäsittelyluvan eli palautti asian hovioikeuden ratkaistavaksi.


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät tapaukset


 

Selaa lakitietoa

 

[chatbot]