Minilex - Lakipuhelin

Tahallisuus seksikaupan kohteena olevan henkilön hyväksikäytössä - KKO:2012:66


» Lakipuhelin neuvoo kokemuksella - Soita 0600 12 450 »

  • Seksikaupan kohteena olevan henkilön hyväksikäyttö
    tahallisuus
    Olosuhdetahallisuus

Syyttäjä vaati X:lle rangaistusta seksikaupan kohteena olevan henkilön hyväksikäytöstä. Syytteen mukaan X oli 26.7.2008 antamalla noin 150 euron rahakorvauksen saanut parituksen kohteena olleen A:n ryhtymään sukupuoliyhteyteen kanssaan. X oli esitutkinnassa tunnustanut olleensa maksullisessa sukupuoliyhteydessä hänelle tuntemattoman naisen kanssa ja A oli esitutkinnassa kertonut X:n olleen hänen asiakkaanaan ja ostaneen häneltä seksipalveluja.

X kiisti syytteen todeten, ettei mikään tilanteessa ollut viitannut mihinkään sellaiseen, että hänellä olisi ollut aihetta epäillä A:n olleen seksikaupan kohde.

Käräjäoikeus tuomitsi X:n seksikaupan kohteena olevan henkilön hyväksikäytöstä 20 päiväsakkoon. Hovioikeus ei muuttanut käräjäoikeuden tuomiota.

Rikoslain säädetään, että joka lupaamalla tai antamalla välitöntä taloudellista arvoa edustavan korvauksen saa parituksen kohteena taikka ihmiskaupan kohteena olevan henkilön ryhtymään sukupuoliyhteyteen tai siihen rinnastettavaan seksuaaliseen tekoon, on tuomittava seksikaupan kohteena olevan henkilön hyväksikäytöstä sakkoon tai vankeuteen enintään kuudeksi kuukaudeksi. Rikoslaissa tarkoitettu teko on rangaistava vain tahallisena, jollei toisin säädetä. Korkeimman oikeuden tuli siis tapauksessa arvioida, onko X pitänyt varsin todennäköisenä, että seksipalveluja myyvä henkilö on seksikaupan kohteena. Korkein oikeus totesi, että havaittavissa olevan psyykkisen toimintakyvyn puute ja täydellinen kielitaidottomuus voisivat viitata siihe, ettei henkilö kykene toimimaa itsenäisesti, vaan että hän toimii parituksen tai ihmiskaupan uhrina. Tapauksessa kuitenkin pelkkän verraten nuoreen ikään tai ulkomaalaistaustaan liittyen tällaista epäilyä ei voida katsoa syntyneen.

Korkein oikeus katsoi, että asiassa ei ollut ilmennyt, että X olisi voinut pitää varsin todennäköisenä, että A on ollut parituksen kohteena. Näin ollen X ei ollut syyllistynyt seksikaupan kohteena olevan henkilön hyväksikäyttöön. Korkein oikeus kumosi hovioikeuden tuomion.

 

Selaa lakitietoa

 

» Lakipalvelut jopa 40 % edullisemmin - nopeasti ja luotettavasti »