Minilex - Lakipuhelin

Tahallisuuden arviointi - KKO:2014:54


» Lakipuhelin neuvoo kokemuksella - Soita 0600 12 450 »

  • tahallisuus
    Seksuaalirikos
    Lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö

Tapauksessa A oli syytteen mukaan ollut sukupuoliyhteydessä kuuttatoista vuotta nuoremman lapsen B:n kanssa. A kiisti syytteen. A sanoi, ettei ollut tietoinen tytön iästä ja oli olettanut tytön olleen yli 16-vuotias. A siis kiisti teon tahallisuuden.

Tapauksessa oli riidatonta, että tekoaikaan 21-vuotias A ja hänen ystävänsä R olivat illalla tavanneet A:n sisaren S:n ja tämän kaverin, asianomistaja B:n. S ja B olivat tulleet A:n ja R:n kanssa samaan autokyytiin. Ajelun aikana oli nautittu alkoholijuomia, joita myös B:llä ja S:llä oli ollut mukana. A ja B olivat jossain vaiheessa ryhtyneet keskenään halailemaan ja suutelemaan. A:n ja B:n jäätyä kahden oli B kavunnut ylös parvelle lukemaan hänelle tullutta tekstiviestiä. A oli seurannut B:tä parvelle ja tullut hänen viereensä. Parvella he olivat olleet makuullaan, suudelleet ja olleet sukupuoliyhdynnässä. Todistajana kuultaessa R on kertonut olleensa siinä käsityksessä, että asianomistaja olisi ollut 16- tai 17-vuotias, koska näytti vanhemmalta kuin A:n 16-vuotias sisko S. Käräjäoikeuden omien havaintojen mukaan, verrattaessa B:tä ja hänen siskoaan, asianomistajaa voitiin pitää selvästi vanhempana kuin todistajaa, jonka vastaaja oli varmuudella tiennyt olevan 16-vuotias.

Oikeuskäytännössä ja oikeuskirjallisuudessa on vallitsevana mielipiteenä rikosasioissa syytetyn suosimisperiaate eli epäselvässä tapauksessa asia on ratkaistava syytetyn eduksi. Tässä tapauksessa oli jäänyt varteenotettava epäily siitä, että vastaajan tietoon olisi ennen sukupuoliyhdyntää tullut asianomistajan todellinen ikä. Varteenotettavan epäilyn vuoksi käräjäoikeus ratkaisi asian syytetyn eduksi ja hylkäsi syytteen. Myös hovioikeus hylkäsi syytteen.

Rikoslain mukaan tekijä on aiheuttanut tunnusmerkistön mukaisen seurauksen tahallaan, jos hän on tarkoittanut aiheuttaa seurauksen taikka pitänyt seurauksen aiheutumista varmana tai varsin todennäköisenä. Tahallisuuden rajoja määrittelee myös rikoslain tunnusmerkistöerehdystä koskeva säännös. Sen mukaan teko ei ole tahallinen, jos tekijä ei teon hetkellä ole selvillä kaikkien niiden seikkojen käsilläolosta, joita rikoksen tunnusmerkistön toteutuminen edellyttää, tai jos hän erehtyy sellaisesta seikasta.

Korkein oikeus katsoi, että olosuhteet eivät viittaa siihen, että A olisi tarkoituksellisesti pyrkinyt pysymään tietämättömänä siitä, oliko B täyttänyt jo 16 vuotta. Tahallisuutta arvioitaessa ei voida myöskään antaa erityistä merkitystä sille, ettei A ole pyrkinyt selvittämään B:n tarkkaa syntymäaikaa. A oli ollut tietoinen B:n syntymävuodesta, joten hän oli tietoinen että B täyttää 16 vuotta kalenterivuoden 2011 aikana ja koska sukupuoliyhteys oli tapahtunut lokakuun lopussa 2011 A on voinut pitää huomattavasti todennäköisempänä sitä, että B oli jo täyttänyt 16 vuotta. Korkein oikeus katsoi, ettei A ole voinut sukupuoliyhteyden tapahtuessa vallinneissa olosuhteissa pitää varsin todennäköisenä, että B oli kuuttatoista vuotta nuorempi. Näin ollen tahallisuus ei täyty ja A ei ole syyllistynyt lapsen seksuaaliseen hyväksikäyttöön.

 

Selaa lakitietoa

 

» Lakipalvelut jopa 40 % edullisemmin - nopeasti ja luotettavasti »