Minilex - Lakipuhelin

Rangaistuksen mittaaminen ja oheisrangaistus - KKO:2013:31

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

  • Ehdollinen vankeus
    Seksuaalirikos
    Raiskaus
    Lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö
    Nuori rikoksentekijä

Tapauksessa kysymys oli rangaistuksen mittaamisesta sekä oheisrangaistuksen tuomitsemisesta. Tapauksessa tekohetkellä 15-vuotias A oli syyllistynyt nuorena henkilönä tehtyihin 12-vuotiaan B:n raiskaukseen ja lapsen seksuaaliseen hyväksikäyttöön. Käräjäoikeus katsoi rangaistuksen mittaamisessa lieventävänä seikkana teoista kuluneen ajan sekä A:n iän tekohetkellä. Rikokset olivat kuitenkin kohdistuneet 12-vuotiaaseen lapseen, joka oli ollut hänelle tarjotun alkoholin vuoksi kyvytön puolustamaan itseään. Käräjäoikeus katsoi, että tekojen törkeys edellytti A:n tuomitsemista ehdottomaan vankeuteen.

Hovioikeus taas katsoi, että rangaistuksen määräämistä ehdollisena puolsivat A:n ikä tekohetkellä sekä se, ettei hän ollut aikaisemmin syyllistynyt rikokseen. Koska kysymys oli vakavasta 12-vuotiaaseen lapseen kohdistuneesta seksuaalirikoksesta ja teko oli ollut tälle erityisen vahingollinen, hovioikeus katsoi asiassa olevan painavia syitä tuomita A alle 18-vuotiaana tehdystä rikoksesta ehdottomaan vankeusrangaistukseen.

Rikoslain mukaan määräaikainen, enintään kahden vuoden vankeusrangaistus voidaan määrätä ehdolliseksi, jollei rikoksen vakavuus, rikoksesta ilmenevä tekijän syyllisyys tai tekijän aikaisempi rikollisuus edellytä ehdottomaan vankeuteen tuomitsemista. Alle 18-vuotiaana tehdystä rikoksesta ei kuitenkaan saa tuomita ehdottomaan vankeusrangaistukseen, elleivät painavat syyt sitä vaadi. Korkein oikeus katsoi, että alle 18-vuotiaana tehdystä rikoksesta voidaan vain poikkeuksellisesti tuomita ehdottomaan vankeusrangaistukseen. Painavat syyt voivat liittyä ennen kaikkea rikoksen vakavuuteen ja tekijän menettelyn moitittavuuteen.

Tapauksessa korkein oikeus katsoi, että tässä tapauksessa rikoksen vakavuus ja rangaistuksen pituus eivät riitä sellaisiksi painaviksi syiksi, jotka vaatisivat rangaistuksen määräämistä ehdottomaksi. Ehdollista vankeutta yksinään on kuitenkin pidettävä riittämättömänä rangaistuksena ja on perusteltua, että A sen ohessa tuomitaan yhdyskuntapalveluun. Korkein oikeus tuomitsi A:n 2 vuoden ehdolliseen vankeusrangaistukseen sekä yhdyskunta palvelua 60 tuntia.


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa