Minilex - Lakipuhelin

Raingaistuksen lieventäminen lapsen seksuaalisessa hyväksikäytössä - KKO:2013:26


» Lakipuhelin neuvoo kokemuksella - Soita 0600 12 450 »

  • Seksuaalirikos
    Lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö
    rangaistuksen määrääminen
    rangaistuksen mittaaminen
    Rangaistusasteikon lieventäminen

63-vuotias mies oli pyytänyt kolmea 12-14-vuotiasta poikaa katselemaan, kun hän oli tyydyttänyt itseään. Teon oli heidän lisäkseen nähnyt 14-vuotias poika. Käräjäoikeus tuomitsi A:n lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä viiden kuukauden ehdolliseen vankeusrangaistukseen. Hovioikeus piti tekoa siinä määrin lievänä, että oli perusteltua tuomita A vähimmäisrangaistusta alhaisempaan vankeusrangaistukseen. Hovioikeus alensi A:lle tuomitun rangaistuksen 30 päiväksi vankeutta, mikä rangaistus oli ehdollinen.

Lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä on nykyisen rikoslain mukaan tuomittava vankeutta vähintään neljä kuukautta ja enintään neljä vuotta. Rikoslain mukaan rangaistusta määrättäessä on otettava huomioon kaikki lain mukaan rangaistuksen määrään ja lajiin vaikuttavat perusteet sekä rangaistuskäytännön yhtenäisyys. Rangaistus on mitattava niin, että se on oikeudenmukaisessa suhteessa rikoksen vahingollisuuteen ja vaarallisuuteen, teon vaikuttimiin sekä rikoksesta ilmenevään muuhun tekijän syyllisyyteen.

Rikoslain mukaan rangaistus määrätään noudattaen lievennettyä rangaistusasteikkoa, jos siihen on laissa mainituilla tai muilla poikkeuksellisilla perusteilla tuomiossa mainittavia erityisiä syitä. Rikoslaissa säädetään, että määrättäessä rangaistusta tekijälle saa tuomita enintään kolme neljännestä rikoksesta säädetyn vankeus- tai sakkorangaistuksen enimmäismäärästä ja vähintään rikoksesta säädetyn rangaistuslajin vähimmäismäärä.

Korkein oikeus katsoi, ettei asiassa ole ilmennyt sellaisia rikoslaissa tarkoitettuja erityisiä syitä, joiden perusteella A:n rangaistus voitaisiin määrätä noudattaen lievennettyä rangaistusasteikkoa. Korkein oikeus muutti hovioikeuden ratkaisua ja jätti Asian käräjäoikeuden tuomion lopputuloksen varaan.

 

Selaa lakitietoa

 

» Lakipalvelut jopa 40 % edullisemmin - nopeasti ja luotettavasti »