Minilex - Lakipuhelin

Puhelimitse kuullun asianomistajan todistelun luotettavuuden arviointi – KKO:2007:82

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

  • Oikeudenkäyntimenettely
    Pääkäsittely hovioikeudessa
    Todistelu
    Puhelinkuulustelu

Hovioikeudessa toimitettiin vastaajan A:n valituksesta törkeää kiristyksen yritystä koskeva asian pääkäsittely. Asianomistaja B oli kutsuttu henkilökohtaisesti pääkäsittelyyn, mutta B ei ollut saapunut, vaan B:tä kuultiin puhelimen välityksellä. B:n hovioikeudessa antaman kertomuksen uskottavuuden arviointi oli keskeistä ja kiistanalainen, joten B:tä olisi tullut kuulla henkilökohtaisesti paikan päällä kertomuksen uskottavuuden luotettavuuden arvioimiseksi.

Käräjäoikeudessa A:lle vaadittiin rangaistusta törkeästä kiristyksen yrityksestä, koska A oli väkivallalla ja uhkaamalla myöhemmällä väkivallalla yrittänyt pakottaa B:n maksamaan A:n väittämiä velkoja, joita ei tosiasiassa ollut olemassa. Käräjäoikeudessa B:tä ei oltu kuultu suullisesti, eikä hänellä myöskään ollut asiassa vaatimuksia. Käräjäoikeus tuomitsi A:n törkeästä kiristyksen yrityksestä vuoden ja 7 kuukauden vankeusrangaistukseen. A valitti hovioikeuteen ja vaati syytteensä hylkäämistä. Hovioikeus piti pääkäsittelyn, johon syyttäjä oli maininnut B:n tulemaan todistajaksi. B ei ollut saapunut, mutta häntä kuultiin puhelimitse. B väitti hovioikeudessa, ettei A ollut pakottanut tai uhkaillut häntä saati koskaan pelännyt A:ta. B:n kertomus oli ollut hovioikeuden mukaan välttelevä, eikä se ollut aivan yhdenmukainen B:n poliisikuulustelussa kertoman kanssa, eikä kolmen todistajan kertomusten kanssa, joiden kertomukset olivat olleet yhdensuuntaiset ja tukivat B:n aiemmin poliisikuulustelussa kertomaa. Hovioikeus päätyi pitämään käräjäoikeuden tuomion.

Korkein oikeus arvioi sitä, oliko menetelty oikein, kun B:tä oli kuultu hovioikeudessa vain puhelimitse. Oikeudenkäymiskaaren 17 luvun 11 §:n mukaan on pääsääntö, että todistajaa kuullaan siten, että hän on itse läsnä asian pääkäsittelyssä. Sen tarkoituksena on turvata se, että tuomioistuin voi luotettavasti arvioida todistajan kertomuksen uskottavuutta. Poikkeuksesta todistajaa voidaan kuulla videon tai puhelimen välityksellä. Puhelimitse kuulemisesta säätää oikeudenkäymiskaaren 17 luvun 34 a §:n 1 ja 3 momentti, jonka mukaan todistajan kuuleminen puhelimitse käy, jos tuomioistuin harkitsee sen olevan soveliasta ja kertomuksen uskottavuutta pystytään puhelimitse kuulemisesta huolimatta arviomaan luotettavasti. Hovioikeusmenettelyä koskeva 26 luvun 24 a §:n 2 momentti säätää, että kun käräjäoikeus on kuullut asianosaista ilman hänen henkilökohtaista läsnäoloaan, voidaan hovioikeudessa kuulla asianosaista myös puhelimitse, jos sitä voidaan pitää soveliaana. Puhelimitse kuulemisessa tulee täyttyä uskottavuusedellytys eli se, että uskottavuutta voidaan arvioida luotettavasti ilman asianosaisen henkilökohtaista läsnäoloa, ja soveliaisuusedellytys, eli että tuomioistuin pitää tällaista puhelinkuulustelua soveliaana. Soveliaisuusedellytys harkitaan tapauskohtaisesti. Tässä tapauksessa tulee arvioida ensin uskottavuusedellytyksen täyttyminen, koska se on  poikkeuksellisen puhelimitse kuulemisen ensisijainen edellytys ja vasta sen jälkeen poikkeukselliseen kuulemisen soveliaisuus.

Puhelimitse kuuleminen on mahdollista ainakin asiantuntijaa tai asiantuntevaa todistajaa kuultaessa, koska sellainen ei ole altis uskottavuusongelmille. Puhelinkuulustelu voi tukea esimerkiksi lääkärin kirjallista lausuntoa. Puhelinkuulustelun tarkoitus on sellaisille tilanteille, joissa uskottavuuden arviointi on helppoa tai joissa ei ole kyse uskottavuudesta.

Käräjäoikeus on pitänyt B:n poliisikuulustelussa kertomaa uskottavana, ja sitä ovat tukeneet myös kolmen todistajan kertomukset. B oli käräjäoikeuden mukaan esitutkinnassa muuttanut kertomustaan, koska hän on pelännyt A:ta. B:n hovioikeudessa kuulemisen tarkoituksena on ollut selvittää, kumpi hänen antamistaan kertomuksista on luotettavampi. Kyseessä on siis ollut B:n hovioikeudessa kertomansa luotettavuuden arviointi, jolloin se on ollut keskeinen ja kiistanalainen kysymys, jota ei ole voitu tarpeeksi arvioida puhelimitse tapahtuvassa kuulemisessa. Hovioikeus ei olisi saanut kuulla B:tä puhelimitse, jonka vuoksi Käräjäoikeus kumoaa hovioikeuden tuomion ja palauttaa asian uudelleen käsiteltäväksi.


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät tapaukset


 

Selaa lakitietoa