Minilex - Lakipuhelin

Hovioikeuden virhe kuullessaan todistelutarkoitukessa todistajan antamia äänitallenteita ja tuomitessaan käräjäoikeuden tuomiosta poiketen – KKO:2007:10

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

  • Oikeudenkäyntimenettely
    Pääkäsittely hovioikeudessa
    Todistelu

Hovioikeus oli pitänyt pääkäsittelyn, jossa se oli kuullut henkilökohtaisesti todistelutarkoituksella kuultavaa asianomistajaa äänitallenteiden avulla. Hovioikeus oli näiden perusteella lukenut vastaajan syyksi häntä syytettävän teon. Korkein oikeus katsoi, että hovioikeus oli menetellyt virheellisesti, kun se ei ollut kuullut asianomistajaa henkilökohtaisesti ja myös, koska se oli muuttanut käräjäoikeuden ratkaisua vastaajan vahingoksi äänitallennekertomusten perusteella. Kyseessä oli pahoinpitelysyyte, jonka asianomistaja B oli. Hänen oli määrä tulla todistelutarkoituksessa kuultavaksi hovioikeudessa, mutta hän jätti saapumatta käsittelyyn. Hovioikeus päätti kuunnella B:n käräjäoikeudessa antaman kertomuksen äänitallenteelta, kun se oli katsonut, ettei ollut syytä määrätä B:tä tuotavaksi paikalle. Hovioikeus oli tuominnut A:n B:n pahoinpitelystä.

Oikeudenkäymiskaaren 26 luvun 24 a §:n 1 momentin mukaan käräjäoikeudessa kertynyttä ääni- ja kuvatallennetta voidaan tarpeellisilta osilta esittää hovioikeuden pääkäsittelyssä, jos suullista todistelua ei ole otettava vastaan uudelleen. Jos käräjäoikeudessa vastaanotetun suullisen todistelun uskottavuus on kyseessä, hovioikeuden tulee toimittaa pääkäsittely ja todistelu otettava vastaan uudelleen, jos sille ei ole estettä.

A on aiemmin kiistänyt syytteen. Käräjäoikeus on hylännyt syytteen, mutta syyttäjän valituksesta asia on saatettu hovioikeuteen, jossa A puolestaan on vaatinut valituksen hylkäämistä. A:n ja B:n kertomukset tapahtumista poikkeavat toisistaan suuresti. Hovioikeudessa on siis tullut arvioida kertomusten uskottavuutta. Sitä ei ole Korkeimman oikeuden mukaan voitu arvioida pelkästään äänitallenteita kuuntelemalla, joten hovioikeuden olisi pitänyt ottaa käräjäoikeudessa esitetty suullinen todistelu uudelleen vastaan. Hovioikeudella ei ole ollut perustetta käyttää todisteena äänitallennetta. Hovioikeus on Korkeimman oikeuden mukaan menetellyt virheellisesti, kun se on äänitallenteen perustella tuominnut A:n syytteen mukaisesti. Korkein oikeus palautti asian hovioikeuden käsittelyyn.


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät tapaukset


 

Selaa lakitietoa