Minilex - Lakipuhelin

Esitutkintakertomukset todisteena pääkäsittelyssä - KKO:2007:101

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

  • Oikeudenkäyntimenettely
    Todistelu
    Esitutkintakertomuksen huomioon ottaminen oikeudenkäynnissä

Tapauksessa oli kysymys todistajien esitutkintakertomuksen hyödyntämisestä todisteina silloin, kun todistajaa ei voida kuulla käräjäoikeuden pääkäsittelyssä. Kysymyksessä oli paritusrikos, jossa todistajiksi oli kutsuttu kolme prostituoitua ulkomaalaista. Käräjäoikeus sai annettua kutsun tiedoksi ainoastaan yhdelle heistä. Pääkäsittelyyn ei saapunut heistä kukaan. Käsittely peruttiin ja todistajia yritettiin eri keinoin saada kuultua, mutta tuloksetta. Todistajat olivat antaneet esitutkinnassa kertomukset. Vaikka vastakuulusteluoikeus syytetyn osalta ei toteutunut asiassa, hyväksyivät kaikki oikeusasteet kertomusten käyttämisen syytteen tukena.

Korkein oikeus perusteli asiaa oikeudenkäymiskaareen säädetyllä poikkeuksella, jonka mukaan esitutkintakertomusta voidaan hyödyntää todistajan puuttumisesta huolimatta, jos todistajaa ei voida kuulla pääkäsittelyssä tai pääkäsittelyn ulkopuolella. Ratkaisussa ei otettu huomioon erityisemmin ihmisoikeustuomioistuimen ratkaisukäytäntöä. Ihmisoikeustuomioistuimen ratkaisukäytäntö on painottanut erityisesti syytetyn oikeutta vastakuulustella todistajia. Korkein oikeus sen sijaan pitäytyi perusteluissaan pitkälti siinä seikassa, että todistajien tavoittamisen vaikeuksien vuoksi esitutkintakertomuksia saatiin käyttää. Lisäksi korkein oikeus toteaa, että muut todisteluseikat tukivat esitutkinnassa annettuja kertomuksia. Mahdollista olisi ollut hovioikeudessa vielä uudestaan yrittää tavoittaa todistajia. Korkein oikeus totesi, että todistajien tavoittaminen olisi ollut epätodennäköistä, eikä sitä siksi edellytetty.

Ratkaisua voidaan pitää ongelmallisen ihmisoikeustuomioistuimen ratkaisukäytännön valossa. Oikeusturvan kannalta on tärkeää pitää vahvana pääsääntönä sitä, että syytetyn vastakuulusteluoikeus säilyy. 


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät tapaukset


 

Selaa lakitietoa