Minilex - Lakipuhelin

Yhdenvertaisuus lain edessä

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Ihmisten yhdenvertaisuus lain edessä on nimenomaisesti turvattu Suomen perustuslaissa. Ketään ei saa ilman hyväksyttävää perustetta syrjiä tai asettaa eri asemaan sukupuolen, iän, alkuperän, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, terveydentilan, vammaisuuden tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella. Yhdenvertaisuus lain edessä tarkoittaa muun muassa mahdollisuutta saada asiansa toimivaltaisen tuomioistuimen käsiteltäväksi. Oikeuksia tai etuja koskevan asian saaminen tuomioistuinkäsittelyyn ei saa olla liian monimutkaista, kallista tai pitkäkestoista. Tasa-arvoinen kohtelu tuomitsemistoiminnassa taas merkitsee sitä, että tuomioistuimen tulee kohdella oikeudelliselta kannalta samanlaisia tapauksia samalla tavalla. Yksittäisestä asiasta tai asianosaisesta ei voi tehdä niin sanottua esimerkkitapausta, jonka kohtelu poikkeaisi oikeuskäytännössä noudatetusta linjasta. Yksittäisen riita-asian asianosaisille tulee antaa yhtäläiset mahdollisuudet asiansa ajamiseen. Tasa-arvoinen kohtelu oikeudenkäynnissä antaa asianosaiselle tunteen oikeudenmukaisesta kohtelusta.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa