Minilex - Lakipuhelin

Res judicata eli oikeusvoima riita-asiassa

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Res judicata tarkoittaa tuomion oikeusvoimaa, ja toisaalta sen vaikutusta. Oikeusvoimalla tarkoitetaan sitä, että tuomioistuimen antama lopullinen ja lainvoimainen tuomio saa sitovan vaikutuksen, joka estää saman asian käsittelyn uudessa oikeudenkäynnissä. Lainvoimaiseen tuomioon onkin mahdollista hakea muutosta ainoastaan ylimääräisiin muutoksenhakukeinoihin turvautuen. Tuomio on lainvoimainen, kun siitä ei voi enää valittaa. Esimerkiksi käräjäoikeuden riita-asiasta antama ratkaisu tulee lainvoimaiseksi kun 30 päivää on kulunut sen antamisesta, eikä siitä ole tätä ennen valitettu.

Oikeusvoimavaikutus voi olla joko positiivinen tai negatiivinen. Negatiivisella oikeusvoimavaikutuksella tarkoitetaan sitä, ettei jo kerran lainvoimaisesti ratkaisua asiaa saa tutkia uudelleen. Käytännössä se siis estää kanteen nostamisen samasta asiasta uudelleen. Negatiivista oikeusvaikutusta ilmentää ne bis in idem –kielto, joka kieltää saman asian tutkimisen kahdesti.
Positiivinen oikeusvoimavaikutus ilmenee siten, että aikaisemmin annettu tuomio on otettava sellaisenaan myöhemmin annettavan tuomion perustaksi, mikäli siinä ratkaistu kysymys asetetaan myöhemmässä oikeudenkäynnissä ennakko kysymykseksi. Mikäli aikaisemmassa tuomiossa ratkaistu seikka asetetaan uuden tuomion perustaksi, ei tätä aikaisemmin lainvoimaisella tuomiolla ratkaistua seikkaa saa tutkia uudelleen.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa